Ruben Leonhardt

Status på baneudvalgets arbejde

Sidste år lavede vi i baneudvalget en udviklings- og vedligeholdelsesplan for vores dejlige golfbane. Formålet med planen er at skabe den bedst mulige golfoplevelse på anlægget for både medlemmer og gæster for de greenkeeper-ressourcer vi har til rådighed. I planen lægger vi vægt på 3 ting: Vi tilstræber at skabe den en golfoplevelse hvor den…

Generalforsamling 2018

Norddjurs Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 29. november 2018 kl. 19.30 i klubhuset. Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning / Inge-Lis Mørch Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter Forslag fra bestyrelsen Forslag fra medlemmerne Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er: Peter Mosdal (modtager genvalg)…

Nyheder for elite.

Dameholdet fra Team Djurs sluttede sæsonen på et tilfredsstillende 3. plads i 3. division vest pulje 2. Samarbejdet med Ebeltoft er velfungerende og spillertruppen har gennem sæsonen vist både godt engagement og træningsvilje. På herresiden sluttede 1 holdet på 3. pladsen i 5. division vest pulje 4. Holdet bevarede sin divisionsstatus da Skanderborg allerede inden…

Referat – Medlemsmøde 30. oktober 2018

Dagsorden 1. Økonomi v/Inge-Lis 2. Organisation v/Inge-Lis 3. Personale v/Inge-Lis 4. XL-golf v/Peter Mosdal 5. Kommunikation v/Ruben 5 a Implementering af nye golfregler v/Ole Junker 6. Medlemmers indsendte emner 7. Afslutning Inge-Lis bød velkommen Ole Jensen var ordstyrer. Inge-Lis indledte med lidt historik om, hvad der var sket i golfklubben de seneste 3 – 4…

Forhåndsorientering om generalforsamling 2018

Sæt X i kalenderen Hermed forhåndsorienteres om, at der afholdes generalforsamling i golfklubben torsdag den 29. november 2018, kl. 19.30. Ordinær indkaldelse med dagsorden mv. udsendes den 14. november 2018. Evt. forslag fra medlemmer skal være modtaget skriftligt senest den 21. november 2018. Ulla Hjaltelin har meddelt, at hun ikke ønsker genvalg til bestyrelsen. Bestyrelsen…

Referat, møde for banekontrollanter den 10. okt. 2018.

Referent: Ole Bøttern. Referatet skrevet af: Niels Huus. Der var mødt 8 banekontrollanter – 2 var fraværende grundet sygdom.   Dækkenet til banekontrol bilen. Der var bred enighed/tilfredshed med nævnte tiltag. Episoder under banekontrolkørsel det sidste halvår. Der har været et par episoder med en af vores egne medlemmer. Vi blev enige om, at personen…

Ændringer i bestyrelsen!

På bestyrelsesmødet den 25. oktober 2018, meddelte Kjeld Skogstad Sørensen at han ønskede at udtræde af bestyrelsen, samt fra formandsposten og deltagelsen i sponsorudvalget med øjeblikkelig virkning. Peter Klemmensen har indvilget i at træde ind i stedet for Kjeld og forsætter hermed som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen i resten af Kjelds valgperiode og overtager formandsposten…