Ruben Leonhardt

Team Djurs samarbejde afbrudt

I løbet af vinteren har det stået klart at der har været afgang af flere af de prøvede kræfter på dameholdet i danmarksturneringen og det er i løbet af vinteren og foråret ikke lykkedes at samle spillere, der har haft evnerne og viljen til at deltage i danmarksturneringen i den kommende sæson. Samarbejdet mellem Norddjurs…

Nyt om banen 2019

Arbejdet i vinterens løb I vinterens løb har anlægget af den nye oplagsplads ved maskinhuset haft høj prioritet. Der mangler stadig at blive støbt det sidste, men de færdige oplagsbåse, er trods det, taget i brug. Trods travlhed med oplagspladsen er der også foretaget en del arbejder ude på baneanlægget. Greens I vinterens løb er…

Så fik vi gang i Tirsdagsdamerne

Tirsdagsdamerne spillede deres første turnering den 2 April. Der mødte 33 glade golfspillere op, som fik spillet i højt solskin og en kold blæst. Velkommen til De nye spillere, dejligt at I kommer og vil være en del af fællesskabet. Vi fik 2 retter mad fra Møllebistroen og derefter uddeling af præmier. Næste månedsturnering er…