Ruben Leonhardt

Årsrevision 2012

Årsrevision 2012 for aktive medlemmer med handicap op til 36 er gennemført. I overensstemmelse med EGA Handicap reglerne er der nu for første gang udført årsrevision af handicaps Årsrevisionen er udført af GolfBox pr. 31/12 2012. Handicapudvalget har udført kontrol af beregningerne og efterfølgende foretaget løbende godkendelse heraf. Samtidig har GolfBox indlagt meddelelse om årsrevisionen under “Klub…

Årsrevision 2012

Årsrevision af handicaps for 2012 I henhold til de nye EGA Handicapregler er der pr. 1. januar 2013 udført årsrevision af handicaps for alle aktive medlemmer med op til handicap 36. Alle tællende scores for 2012 er medtaget ved årsrevisionen. Årsrevisionen er udført maskinelt af GolfBox, og den er nu endelig gennemgået og godkendt. I…

Udskiftninger i den nyvalgte bestyrelse

Ove Vinther og Henning Sejersen har trukket sig som bestyrelsesmedlemmer Efter bestyrelsesmødet den 5/12 meddelte Ove Vinther den 11/12, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen. Meddelelsen fra Ove havde følgende ordlyd: Som nævnt på generalforsamlingen kan jeg ikke magte kassererjobbet i Norddjurs Golfklub. Da der p.t. ikke er andre, der vil overtage arbejdet, ser…

Regionsgolf 2013

Holdtilmelding til Regionsgolf Følgende hold er tilmeldt regionsgolf 2013 Regionsgolf- Vest B-række C-række D-række   Regionsgolf-Vest Veteran/Senior A-række B-række 3 x C-række Senior C-række   I begyndelsen af 2013 vil holdkaptajner blivet valgt og holdene sammensat.   Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte klubsekretær og holdkoordinator Mette Bach på 86480744 eller på…

Handicapregulering er suspenderet indtil videre.

Fra den 26/11 2012 kan scores indtil videre ikke handicapreguleres. Greenkeeperne har i dag rykket teestederne frem på de fleste huller for at beskytte banen. Fremrykningen medfører, at banens længde afviger mere end 100 meter fra den opmålte bane. I henhold til § 3.6.3 i Handicapsystemet er runder spillet under sådanne forhold ikke tællende runder, og…

Medlemsstatistik fra DGU pr. 30/9 2012 viser tilbagegang.

DGU har offentliggjort den nyeste medlemsstatistik, der viser stagnation i antal aktive medlemmer og tilbagegang totalt. DGU har offentliggjort den årlige medlemsopgørelse pr. 30/9 2012. Statistikken viser, at antal aktive medlemmer kun er steget med 171 i det forløbne år. Antal aktive medlemmer 30/9 2012:   152.972 Antal aktive medlemmer 30/9 2011:   152.801 Fremgang antal aktive…

Baneudvalgsmøde den 9. august 2012

Dagsorden Par 3 banen efter besøg af banearkitekt Line Mortensen 18 hullers banen Formålsparagraf for udvalget Rough klippes? Driving range Maskinparkens tilstand Evt. Under punkt 1 gjorde Peter Mosdal udførligt rede for mødet med Line Mortensens besøg godt suppleret af Bo og Òli. For at gøre det muligt at få plads til flere og længere…

Ændrede EGA HCPregler fra 1/7 2012

Revideret EGA Handicapsystem: EGA Handicap System 2012-2015 træder i kraft pr. 1/7 2012. I løbet af april måned har DGU rundt omkring i landet afholdt Handicap regionalmøder for at orientere om konsekvenserne af, at EGA (European Golf Association) har vedtaget, at det handicapsystem, som blev indført i 2000, fra 1/1 2012 nu skal implementeres fuldt…

Elitepigerne i rivende udvikling

Dameholdet i Norddjurs golfklub startede op i foråret 09, da klubben ønskede at få mere fokus på damegolf og den vej få opbygget en elitetrup på sigt. Truppen har igennem årene udviklet sig, og der har været mange damer inde over holdet. De første sæsoner handlede om at være med, deltage i turneringerne og den…