Ruben Leonhardt

Referat, Baneudvalgsmøde 18/3-2014

Baneudvalget har afholdt møde nr.2 i år d.18-03-2014 1.Drøftelse af budget. Der har i flere år ikke været en egentlig budgetdrøftelse, da det hele tiden har været et fra hånden til munden princip, men at man fra næste år er indstillet på at afsætte beløb til banen. 2.Vision og banestrategi. Peter har lovet at udfærdige…

Nu da banen er blevet rigtig fin…

…er vi nogle stykker, der synes  vi trænger til at få gjort noget omkring vores klubhus , greenkeeperhuset og volden. Så er du frisk mand/kvinde så skriv dig på listen i klubhuset. Vi satser på 1. april 2014 kl 9.oo og starter med rundstykker og kaffe, hvis vejret er til det. Medbring rive!    

Medlemsobligationer

På baggrund af et oplæg på generalforsamlingen i november, forespurgte bestyrelsen golfklubbens medlemmer, om der var interesse for at udstede et medlemslån til golfklubben, således at klubbens renteudgifter kunne blive reduceret. Bestyrelsen har modtaget mange positive henvendelser med tilsagn om køb af medlemsobligationer, men sammenlagt bliver beløbet kun til godt 600.000 kroner, og det er…