Lokale regler og ordensregler

Lokale regler

 1. Banemarkeringer
 • Hvide pæle: Out of bounds.
 • Gule pæle: Vandhazard.
 • Røde pæle: Parallel vandhazard.
 • Blå pæle: Areal under reparation.
 • Blå pæle m/ sort top: Areal under reparation med spilleforbud. Banemarkeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.
 1. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1.
 2. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
  Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkerings-mærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
  Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
  Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER
Hulspil: Tab af hul – Slagspil: 2 straffeslag.

Brug af afstandsmålere:
For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler.
Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 14-3:
Første overtrædelse: Hulspil – Tab af hul; Slagspil – 2 straffeslag.
For efterfølgende overtrædelse: Diskvalifikation.
I det tilfælde at overtrædelsen sker imellem to huller, tildeles straffen på det næste hul.

Regel- og Handicapudvalget, 1. januar 2017
Godkendt af DGU 2016.


Midlertidige lokale regler

Der henvises til opslag i receptionen i klubhuset.


Bemærk:

Gule, røde og blå pæle er i Norddjurs Golfklub pr. definition flytbare forhindringer.
Flytter man derfor en pæl i forbindelse med sit spil, skal den naturligvis genplaceres nøjagtigt, som den stod.

Afstandsmarkeringer:

Afstande er målt til midt-green.

 • Blå – 50 meter
 • Rød – 100 meter + røde pæle med sorte ringe i fairwaykant
 • Gul – 150 meter + gule pæle med sorte ringe i fairwaykant.
 • Hvid – 200 meter.

Ordensregler for spil på banen

Ved spil på banen skal der udvises den størst mulige omhu med hensyn til at beskytte banen.

Turf skal lægges på plads, og nedslagsmærker på green skal straks rettes op.

Spil på banen finder sted med start fra 1. tee.
Såfremt et hold afbryder runden efter 9. hul, betragtes genoptagelse af spillet som ny start, og er omfattet af reglerne herfor. – Ved opslag på banen og i klubhuset kan der gives tilladelse til at starte på hul 10.
Se evt. nærmere regler om rettigheder ved start fra hul 10.

Alle medlemmer af klubben skal bære synligt medlemsbevis på bag eller vogn og alle andre spillere skal tilsvarende bære gyldig greenfeekvittering. Spillere, der ikke opfylder disse kriterier, har ingen adgang til at benytte klubbens baneanlæg, herunder træningsbaner og puttinggreen.

Enhver form for øvespil, f.eks. spil med 2 bolde, er forbudt og henvises til træningsanlægget.
Prøvesving med turf på teestedet er ikke tilladt.
Der må ikke spilles i hold med mere end 4 spillere ad gangen.
Hver spiller skal medføre sit eget golfudstyr på banen.
Vis hensyn og vær fleksibel – så spillet glider så let som muligt.
Et hold der sinker eller blokerer for flydende spil på banen, skal på et hvilket som helst tidspunkt lukke igennem.

I weekends og på helligdage fra kl. 09:00 til 13:00 har 3- og 4-bolde dog fortrinsret på banen.
Fortrinsretten indebærer, at hurtigere spillende grupper kun skal lukkes igennem, hvis bolden, der har fortrinsret, leder efter en bold, eller den taber sin plads på banen, således at der opstår et ledigt hul foran.

Vogne må ikke trækkes eller parkeres på greens og teesteder og mellem greens og bunkers.
Træning af indspil til puttinggreen må ikke finde sted, men henvises til øvelsesgreens.
Påklædning, der falder udenfor almindelige golfnormer, er ikke tilladt.
Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen, og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for dets sikkerhed. Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, med mindre banepersonalet ved tegn har tilkendegivet, at man er indforstået med, at spilleren slår.

Der må ikke hentes bolde, der er out of bounds bag green på hul 12.
Overtrædelse af ovennævnte ordensregler og etiketteregler i øvrigt, skal af ethvert medlem påtales på stedet og kan medføre bortvisning og karantæne.

Bestyrelsen