Baneudvalg

Nyt om banen 2019

Arbejdet i vinterens løb I vinterens løb har anlægget af den nye oplagsplads ved maskinhuset haft høj prioritet. Der mangler stadig at blive støbt det sidste, men de færdige oplagsbåse, er trods det, taget i brug. Trods travlhed med oplagspladsen er der også foretaget en del arbejder ude på baneanlægget. Greens I vinterens løb er…

Arbejdsdag på banen, den 30. marts 2019

Greenkeeperne har travlt med at gøre vores bane klar til sæsonstart og har brug for din hjælp til at komme helt rundt i alle kroge. Så kom og vær med til at hjælpe dem med at få banen til at fremstå toptrimmet til sæsonstart og åbningsturneringen d. 7 april. Vi mødes i klubhuset kl. 09.00…

Status på baneudvalgets arbejde

Sidste år lavede vi i baneudvalget en udviklings- og vedligeholdelsesplan for vores dejlige golfbane. Formålet med planen er, at skabe den bedst mulige golfoplevelse på anlægget, for både medlemmer og gæster for de greenkeeper-ressourcer vi har til rådighed. I planen lægger vi vægt på 3 ting: Vi tilstræber at skabe en golfoplevelse hvor den udfordring…

Nyt om personale

Stig Helenius overtager pr. 1. april 2018 ansvaret for planlægningen og organiseringen af greenkeeperstabens opgaver. Dette sker som led i Stigs uddannelse som greenkeeper, hvor Stig er i gang med det sidste halve år. Det betyder, at det fremadrettet bliver Stig, der får ansvaret for den daglige tilrettelæggelse og bemanding af greenkeepernes arbejdsopgaver. Baneudvalget/Bestyrelsen

Nyt om banen.

I baneudvalget har vi det seneste år, arbejdet på at lave en plan for vedligeholdelse og udvikling af vores dejlige golfbane. Vi arbejder generelt på at få mest mulig kvalitet på banen, ud af de greenkeeper-ressourcer vi har til rådighed. Det betyder at vi kikker meget på at renovere, ikke bare i forhold til kvaliteten…