Bestyrelsen

Forslag til generalforsamling

Forslag sendt på mail til bestyrelsen@norddjursgolf.dk: Følgende er et forslag til en ændring i udbuddet af kontingenter i Norddjurs Golfklub. Jeg fremsender et forslag om at indføre nedsat kontingent for studerende. Der er flere årsager til dette: Det kunne formentlig trække flere medlemmer til, idet at de færreste studerende har råd til at betale den…

Kørsel i buggy på banen i vintersæsonen

Kørsel i buggy er generelt ikke tilladt i vintersæsonen – 1.11. – 31.3. Baneudvalget kan fastsætte andre datoer, der vil fremgå af hjemmesiden og evt. lukke banen helt for al kørsel – i kortere eller længere perioder, hvis det skønnes at banens tilstand kræver et forbud. Enkelte medlemmer har af helbredsmæssige årsager en personlig tilladelse…