Bestyrelsen

Medlemsobligationer

På baggrund af et oplæg på generalforsamlingen i november, forespurgte bestyrelsen golfklubbens medlemmer, om der var interesse for at udstede et medlemslån til golfklubben, således at klubbens renteudgifter kunne blive reduceret. Bestyrelsen har modtaget mange positive henvendelser med tilsagn om køb af medlemsobligationer, men sammenlagt bliver beløbet kun til godt 600.000 kroner, og det er…