Bestyrelsen

Kort nyt

Husk at på lørdag er ALLE velkommen til at tage familie, venner eller måske naboen med til vores Åbent Hus. Begynderudvalget udvider og har tilføjet et nyt medlem. Velkommen til Jannet Hansen. Nyt fra Klub37 Prisen for deltagelse i torsdags-turneringen er sat ned fra 25 kr til 20 kr. Tilmeldingsfristen er ændret fra torsdag kl.…

Medlemsobligationer

På baggrund af et oplæg på generalforsamlingen i november, forespurgte bestyrelsen golfklubbens medlemmer, om der var interesse for at udstede et medlemslån til golfklubben, således at klubbens renteudgifter kunne blive reduceret. Bestyrelsen har modtaget mange positive henvendelser med tilsagn om køb af medlemsobligationer, men sammenlagt bliver beløbet kun til godt 600.000 kroner, og det er…