Bestyrelsen

Vigtigt om Golfbox

Blokering af tider i Golfbox Banen er ofte blokeret i for lang tid ifm.  turneringer, companydays mv. Det betyder, at greenfeegæster og medlemmer får indskrænket mulighed for at bruge banen, selv om det reelt ville være muligt. Bestyrelsen har derfor på bestyrelsesmøde den 10. juni besluttet at banen  forinden en turnering med gunstart – max. må…

Nyt fra bestyrelsen

Nedenstående er et uddrag af referatet fra bestyrelsesmødet den 10.juni 2015 Antallet af greenfeebesøg i maj er den bedste i flere år. Banen må ikke lukkes i flere timer forinden en turnering med gunstart – max 2 tider før, og der indsættes advarsel 4 timer før banelukning. I juli måned kan 3 fuldt betalende greenfeespillere…

Tidsreservation i Golfbox

På opfordring fra medlemmer besluttede bestyrelsen for et par år siden at 3- og 4-bolde har fortrinsret i weekenderne, således: I weekends og på helligdage fra kl. 09:00 til 13:00 har 3- og 4-bolde fortrinsret på banen. Fortrinsretten indebærer, at hurtigere spillende grupper kun skal lukkes igennem, hvis bolden, der har fortrinsret, leder efter en…

Ændringer i bestyrelsen!

E-mail fra Gunnar Pilgaard til bestyrelsen: “Kære bestyrelse Efter nogle meget svære dage med meget vanskelige overvejelser, er jeg kommet frem til, at jeg bliver nødt til at trække mig fra bestyrelsesarbejdet. Det er mig magtpåliggende at gøre opmærksom på, at dette intet har at gøre med Norddjurs Golfklub eller de mennesker der skulle samarbejdes…