Bestyrelsen

Til alle eksisterende medlemmer af Norddjurs Golfklub

Vi gør hermed opmærksom på, hvad den nye stærkt reviderede Persondataforordning, der træder i kraft d. 25. maj 2018 vil betyde for dig. Vi har dit medlemskab oprettet, herunder navn, adresse, telefonnummer, mailadresse samt din fødselsdag. Vi har IKKE dit personnummer (de sidste 4 cifre) registreret. Norddjurs Golfklub anvender ovenstående data til oprettelse og håndtering…

Bestyrelsen har modtaget nedenstående meddelelse fra Ole Bartolin Jensen.

Ole Bartolin Jensen har leveret et brev til klubbens bestyrelse: I forbindelse med sin sygdom, operation og rekreation har Ole meget overvejet sin situation. Han er nået til den konklusion, at efter at have vedtaget og indarbejdet nye hensigtsmæssige regelsæt i klubben samt arbejdet intenst med klubbens økonomi, herunder forhandlet bankaftaler og aftaler med kommunen…

Greenfee til sommerpriser

Fra i dag er Greenfee: 250 kr på hverdage og 350 kr i weekends og helligdage Bemærk at du stadigvæk meget gerne må “lægge op” / “løfte bolden” for at skåne banen, da der samtidig er der lavet en midlertidig lokal regel, om lejeforbedring på fairway. Handicapreguleringen genoptages også

Nyt om personale

Stig Helenius overtager pr. 1. april 2018 ansvaret for planlægningen og organiseringen af greenkeeperstabens opgaver. Dette sker som led i Stigs uddannelse som greenkeeper, hvor Stig er i gang med det sidste halve år. Det betyder, at det fremadrettet bliver Stig, der får ansvaret for den daglige tilrettelæggelse og bemanding af greenkeepernes arbejdsopgaver. Baneudvalget/Bestyrelsen