Bestyrelsen

XL-golf – Medlemsmødet

Vi har fået en del bemærkninger på Facebook og via e-mail, vedr. XL-golf, tak for det! Til medlemsmødet bringer vi mere information og der kan vi drøfte situationen omkring XL-golf. Der vil b.la. også komme info om banen: strategi, planer og indsatser. Af hensyn til indkøb og klargøring af lokale mv. er mødet oprettet i…

XL-golf samarbejdet

Norddjurs Golfklub har opsagt samarbejdet med XL-golf klubberne med udgangen af 2018. Bestyrelsen har, i de 2 år, vi har været medlem af XL-golf, konstateret et ekstraordinært stort besøg af XL-golfspillere om vinteren, når de andre golfbaner i samarbejdet var lukket, hvilket har bevirket et ekstraordinært stort slid på banen, og har været til hinder…

Invitation til medlemsmøde

Sidst i oktober, afholder vi et medlemsmøde i klubhuset. Her sættes vigtige emner på dagsordenen, – emner som I kan få uddybet og spørge ind til.  Et oplagt emne er selvfølgelig hele personalesituationen, samt drift og udvikling af golfklubben. Regnskab og investeringer kan også være et emne, men vi lægger op til at det er…

Stig Helenius udlært som greenkeeper

Vi har her i eftermiddag fejret Stig Helenius der nu er udlært som greenkeeper, endda med flotte top-karakterer. Der blev afholdt en hyggelig frokost med deltagelse af Stigs nærmeste familie, kolleger, sekretariatet og bestyrelsen. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Stig der jo også afløser Bo Andreasen, som snart går på pension.…