Bestyrelsen

Ruben Leonhardt – Modtager genvalg til bestyrelsen

Herunder hans præsentation: Jeg blev valgt ind i bestyrelsen til generalforsamlingen i 2016 og min præsentation kan genses her Såfremt jeg bliver genvalgt, ser jeg frem til at forsætte det gode samarbejde vi har i bestyrelsen. Herunder sætter jeg lidt fokus på nogle af de opgaver jeg tidligere har påtaget mig, ud over bestyrelsesarbejdet for…

Generalforsamling 2018 – Forslag fra medlem

Bestyrelsen har modtaget nedenstående forslag, forud for generalforsamlingen: Da vores forening skal drives som en moderne virksomhed, vil jeg foreslå at P-pladserne op mod klubhuset bliver forbeholdt betalende Greenfee gæster (På samme måde som man gør i alle moderne virksomheder) Kunne det være en ide at nedsætte et udvalg der skal arbejde med den strategiske…

Jens Sørensen – Kandidat til bestyrelsen

Herunder er hans præsentation: Som det fremgår af forhåndsorienteringen om generalforsamlingen 2018, har Ulla Hjaltelin desværre ikke ønsket genvalg til bestyrelsen. Det er bestemt super ærgerligt. Jeg vil gerne tilbyd mit kandidatur, i den udstrækning der vil være behov for det. De fleste af jer kender mig givetvis i forvejen – dog ikke alle på…

Maibrit Christensen – Kandidat til bestyrelsen

Allan Pedersen 76-440, har indstillet Maibrit Christensen som kandidat til bestyrelsen. Herunder er hans præsentation: Hvem: Maibrit Christensen 76-1990 31 år og med ben i næsen Spillet golf i 4 år Intensiv sygeplejeske Hvorfor: God til at samarbejde God til kommunikation Større diversitet i alder (gerne nogle yngre kræfter i bestyrelsen) Lokal gæv jysk pige…

Henning Schødt – Kandidat til bestyrelsen

Herunder er hans præsentation: Som mange nok ved i forvejen, har jeg tidligere i 4 år været en del af bestyrelsen bl.a. i perioden, hvor vores klubhus blev projekteret og opført. I samme periode var jeg formand for baneudvalget, hvor jeg havde et godt og konstruktivt samarbejde med Bo og de andre greenkeepere. Til stor…

Generalforsamling 2018

Norddjurs Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 29. november 2018 kl. 19.30 i klubhuset. Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning / Inge-Lis Mørch Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter Forslag fra bestyrelsen Forslag fra medlemmerne Link til forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er: Peter…

Referat – Medlemsmøde 30. oktober 2018

Dagsorden 1. Økonomi v/Inge-Lis 2. Organisation v/Inge-Lis 3. Personale v/Inge-Lis 4. XL-golf v/Peter Mosdal 5. Kommunikation v/Ruben 5 a Implementering af nye golfregler v/Ole Junker 6. Medlemmers indsendte emner 7. Afslutning Inge-Lis bød velkommen Ole Jensen var ordstyrer. Inge-Lis indledte med lidt historik om, hvad der var sket i golfklubben de seneste 3 – 4…

Forhåndsorientering om generalforsamling 2018

Sæt X i kalenderen Hermed forhåndsorienteres om, at der afholdes generalforsamling i golfklubben torsdag den 29. november 2018, kl. 19.30. Ordinær indkaldelse med dagsorden mv. udsendes den 14. november 2018. Evt. forslag fra medlemmer skal være modtaget skriftligt senest den 21. november 2018. Ulla Hjaltelin har meddelt, at hun ikke ønsker genvalg til bestyrelsen. Bestyrelsen…