Bestyrelsen

Forhåndsorientering om generalforsamling

Sæt X i kalenderen. Hermed forhåndsorienteres om, at der afholdes generalforsamling i golfklubben torsdag den 30. november 2017, kl. 19.30. Ordinær indkaldelse med dagsorden mv. udsendes den 15. november 2017. Evt. forslag fra medlemmer skal være modtaget skriftligt senest den 22. november 2017. Bestyrelsen

Lokale regler og ordensregler

Vi ved godt det ikke er dig der bryder vores ordensregler på banen…..  Så til “alle de andre”: husk nu at rette jeres nedslagsmærker op. For en sikkerheds skyld kan vi da lige gentage et par linjer fra ordensreglerne: “Ved spil på banen skal der udvises den størst mulige omhu med hensyn til at beskytte…