Bestyrelsen

Orientering om økonomi omkring nyanskaffelser, vedligeholdelse og uforudsete udgifter i golfklubben.

I 2017 traf bestyrelsen beslutning om følgende Udskiftning af bænke, boldvaskere og affaldsspande på golfbanen. Der er indhentet tilbud, men ikke truffet endelig beslutning om modeller. Udgift i størrelsesorden 75.000 kr. Maling af klubhuset indvendigt. Der er indhentet tilbud. Udgift i størrelsesorden 30.000 kr. Nye vægudsmykninger. Udgift i størrelsesorden 5.000 kr. Lydanlæg til klubhuset. Udgift…

Lørdag er banen åben igen

Opdateret d. 23/2: Banen er åben igen lørdag   Opdateret d. 21/2: Vi bliver desværre nødt til at lukke banen pga. vand – foreløbig frem til fredag d. 23. februar 2018. Vi håber at kunne åbne igen på lørdag, men hold øje med Golfbox og her på hjemmesiden, hvoraf informationer vil fremgå. Spillere med reserverede…

XL-golf, regnskab for 2017

Så er XL-regnskabet for 2017 kommet. Resultatet er, at Norddjurs Golfklubs andel af puljen beløber sig til kr. 225.664. Vi har haft 3329 bestilte XL-runder på vores bane, så der har været rigtig mange besøg. Norddjurs XL-medlemmer har til sammenligning spillet 1215 XL-runder på andre baner, så det har givet en større netto belastning på…

Referat fra Bestyrelsesmøde/Konstitueringsmøde den 27. december 2017

Referat Bestyrelsesmøde/Konstitueringsmøde den 27. december 2017 Deltagere: Peter Mosdal, Ruben Leonhardt, Annie Pihl, Inge-Lis Mørch, Ole Bulebanker Jensen, Rita Kirkegaard, Kjeld Skogstad Sørensen og Ulla Hjaltelin. Inge-Lis deltager som 1. suppleant foranlediget af Ole Jensens sygeorlov.  Alle suppleanter var i øvrigt inviteret med til mødet, men det var ikke lykkedes at få kontakt med Peter…