Nyheder

Årsrevision af handicaps gennemført

Årsrevision af handicaps for 2013 er gennemført for alle aktive medlemmer med handicap fra 0 til 36. Som foreskrevet i EGA Handicap reglerne er årsrevision af handicaps for 2013 gennemført. Årsrevisionen er udført maskinelt af GolfBox pr. 31/12 2013. Handicapudvalget har efterfølgende kontrolleret og godkendt beregningerne. Årsrevisionen omfatter alle medlemmer med medlemsstatus FULDTID og FLEX,…

Kontingentopkrævning m.v. pr. 1/1 2014

Kontingentopkrævningerne pr. 1/1 2014 er den 5/12 2013 overført til videre behandling hos Nets/Betalingsservice. Angående betaling: For medlemmer, der har tilmeldt deres betaling til Betalingsservice, vil betalingen som sædvanligt fremgå af betalingsoversigten fra Betalingsservice for januar 2014. Medlemmer, der endnu ikke har tilmeldt betalingen til gratis, automatisk betaling via Betalingsservice, vil modtage en faktura med…

U16C holdet er landsmestre!

U16C holdet vandt landsfinalen over Københavns Golf Klubs forsvarende mestre Søndag den 6 oktober spillede U16C holdet fra Norddjurs Golfklub landsfinale i Værløse Golfklub mod Københavns Golfklubs forsvarende mestre. De vandt kampen 4-2 efter en både tæt og spændende finale, hvor de 2 matcher først blev afgjort på allersidste hul og dermed vundet med mindst…

Bodil har væltet træer på banen.

Den langvarige storm har medført, at banen ikke er fuldt farbar. Mange væltede træer efter stormens hærgen har ført til, at banen ikke er spilbar som sædvanligt. Rigtigt mange træer er væltet, således at veje, stier og fairways flere steder er blokeret. Greenkeeperne er gået i gang med et større oprydningsarbejde. De koncentrerer sig i…

Handicapregulering er suspenderet indtil videre. Der spilles dog stadigvæk til sommergreens.

Fra og med den 29/11 2013 kan scores fra runder, spillet på Norddjurs Golf indtil videre ikke handicapreguleres. Greenkeeperne har i dag rykket teestederne frem på de fleste huller for at beskytte banen. Fremrykningen medfører, at banens længde afviger mere end 100 meter fra den ratede, opmålte bane. I henhold til § 3.6.3 i EGA Handicapsystemet…

Generalforsamling 2013

Indkaldelse til Generalforsamling 2013 er i dag foretaget via postsystemet i GolfBox. Alle stemmeberettigede medlemmer har modtaget indkaldelse, som de kan læse under BESKEDER på deres GolfBox-forside. Ydermere har alle stemmeberettigede medlemmer med gyldig mailadresse fået tilsendt indkaldelsen pr. mail. Indkaldelse og alle ledsagedokumenter kan printes fra hjemmesiden. Medlemmer, der påtænker at opstille til bestyrelsen, er velkomne…

Årets Jule-frokost og turnering den 30. november

Julefrokosturnering afvikles lørdag den 30. november 2013 over 9 eller 18 huller Traditionen tro afvikles der også i år Julefrokost turnering. Tilmeldelse til turneringen kan foretages i GolfBox fra den 7/11, kl. 08:00. Find turneringen i klubkalenderen under den 30. november. Du kan tilmelde dig indtil den 25/11, kl. 16:00. Det er absolut sidste frist.…

Medlemsstatistik fra DGU pr. 30/9 2013 viser en mindre tilbagegang i antal aktive medlemmer.

DGU har offentliggjort den nyeste medlemsstatistik, der på sjette år viser stagnation i antal aktive medlemmer. DGU har offentliggjort den årlige medlemsopgørelse pr. 30/9 2013. Statistikken viser, at antal aktive medlemmer er faldet med 384 i det forløbne år.   Antal aktive medlemmer 30/9 2013:  152.588 Antal aktive medlemmer 30/9 2012:  152.972 Fald i antal…

Midlertidig lokalregel er ophævet

Midlertidig lokalregel af 2/10 2013 er hermed ophævet. Den midlertidige lokal regel, der blev indført i anledning af, at banen flere steder var ramt af angreb af gåsebillelarver, er hermed ophævet fra og med den 28/10 2013. Væsentlige gener fra disse angreb skønnes ikke længere at være til stede på noget tætklippet areal på banen.