Nyheder

Bodil har væltet træer på banen.

Den langvarige storm har medført, at banen ikke er fuldt farbar. Mange væltede træer efter stormens hærgen har ført til, at banen ikke er spilbar som sædvanligt. Rigtigt mange træer er væltet, således at veje, stier og fairways flere steder er blokeret. Greenkeeperne er gået i gang med et større oprydningsarbejde. De koncentrerer sig i…

Handicapregulering er suspenderet indtil videre. Der spilles dog stadigvæk til sommergreens.

Fra og med den 29/11 2013 kan scores fra runder, spillet på Norddjurs Golf indtil videre ikke handicapreguleres. Greenkeeperne har i dag rykket teestederne frem på de fleste huller for at beskytte banen. Fremrykningen medfører, at banens længde afviger mere end 100 meter fra den ratede, opmålte bane. I henhold til § 3.6.3 i EGA Handicapsystemet…

Generalforsamling 2013

Indkaldelse til Generalforsamling 2013 er i dag foretaget via postsystemet i GolfBox. Alle stemmeberettigede medlemmer har modtaget indkaldelse, som de kan læse under BESKEDER på deres GolfBox-forside. Ydermere har alle stemmeberettigede medlemmer med gyldig mailadresse fået tilsendt indkaldelsen pr. mail. Indkaldelse og alle ledsagedokumenter kan printes fra hjemmesiden. Medlemmer, der påtænker at opstille til bestyrelsen, er velkomne…

Årets Jule-frokost og turnering den 30. november

Julefrokosturnering afvikles lørdag den 30. november 2013 over 9 eller 18 huller Traditionen tro afvikles der også i år Julefrokost turnering. Tilmeldelse til turneringen kan foretages i GolfBox fra den 7/11, kl. 08:00. Find turneringen i klubkalenderen under den 30. november. Du kan tilmelde dig indtil den 25/11, kl. 16:00. Det er absolut sidste frist.…

Medlemsstatistik fra DGU pr. 30/9 2013 viser en mindre tilbagegang i antal aktive medlemmer.

DGU har offentliggjort den nyeste medlemsstatistik, der på sjette år viser stagnation i antal aktive medlemmer. DGU har offentliggjort den årlige medlemsopgørelse pr. 30/9 2013. Statistikken viser, at antal aktive medlemmer er faldet med 384 i det forløbne år.   Antal aktive medlemmer 30/9 2013:  152.588 Antal aktive medlemmer 30/9 2012:  152.972 Fald i antal…

Midlertidig lokalregel er ophævet

Midlertidig lokalregel af 2/10 2013 er hermed ophævet. Den midlertidige lokal regel, der blev indført i anledning af, at banen flere steder var ramt af angreb af gåsebillelarver, er hermed ophævet fra og med den 28/10 2013. Væsentlige gener fra disse angreb skønnes ikke længere at være til stede på noget tætklippet areal på banen.

Klubmesterskab 2013

Der er nu kommet billeder fra Klubmesterskaberne 2013. Resultaterne fra Klubmesterskabet 2013 kan findes under Historik => Klubmestre 2013. Klub- og rækkemestrene 2013 Skulle nogen ønske at få billederne i den fulde opløsning, ca 5 MB for jpg-filer og ca 10MB for nef-filer, kan man indlevere et USB stik med navn til kontoret, så vil…

Flot præstation af Veteran hold VA3 i Regionsgolf

Veteran hold VA3 nåede kvartfinalen i Veteran A-rækken – Vest i den landsdækkende Regionsgolf Danmark turnering. Præstationen er særlig bemærkelsesværdig, da spillernes handicapindplacering var en del højere end modstandernes. I en indledende pulje mødte holdet Grenaa, Skanderborg og Rold. Det blev kun til eet nederlag til Rold på udebane. Den afgørende match i runden var…