Regel- og handicapudvalg

Handicapreguleringen er suspenderet

Som meddelt af Baneudvalget skal der fra mandag, den 7. november spilles til en fremrykket vintergreen på hul 3. Som konsekvens af den beslutning opfylder banen ikke længdekravet til, at der kan spilles under handicapbetingelser som beskrevet i EGA Handicapsystemet. Hvis banelængden afviger mere end +/- 100 meter fra opmålt, godkendt længde, er længdekravet ikke…

Opfølgning på Regelaftenen, den 24. maj.

Som lovet på regelaftenen lægges hermed tilgængelig links til de YouTube videoer, som blev vist og diskuteret på aftenen. Jo flere gange man ser videoerne, jo bedre forståelse får man for, hvordan man efter reglerne finder Det nærmeste punkt for lempelse. Desuden er der indlagt link til en PDF-fil, hvori der kort forklares med billeder…

Fra fredag den 1. april genoptages handicapreguleringen m.m.

Ny banerating træder i kraft Nye teestedsmarkeringer/-betegnelser Nyt om handicaptællende EDS-runder og 9-hullers runder Fra 1. april kan banen igen spilles under handicapbetingelser, og handicapreguleringen genoptages. Ved samme lejlighed tages en ny banerating, som tidligere nævnt, i brug. Der er tale om små ændringer, men det kan ikke undgås, at antal tildelte slag for nogle…

Golfreglerne 2016 fra 1. januar 2016.

DGU’s oversættelse af 33. udgave af Golfreglerne 2016, udgivet af R&A og USGA, foreligger nu. Som sædvanligt er der forrest i regelbogen en kortfattet gennemgang af de væsentligste regelændringer ved ikrafttrædelsen pr. 1. januar 2016. Denne gennemgang findes på siderne 10 og 11. Der er ændret i næsten halvdelen af de 34 regler, men der…

UDJÆVNEDE MULDVARPESKUD – Hvordan er reglerne?

Vi har i øjeblikket flere områder på banen med udjævnede muldvarpeskud. Det giver anledning til lidt rådvildhed. Hvis man lander i eller i nærheden af et udjævnet muldvarpeskud, skal man så spille bolden, som den ligger, eller kan man få lempelse efter Regel 25.1 Unormale overfladeforhold? Ifølge Golfdefinitionerne er en muldvarp et Gravende dyr. Desuden…