Greenfee

Vi byder alle greenfeegæster hjertelig velkommen i vores 412 m² store klubhus og til den fuldt udbyggede 18 hullers bane med par på 72.
Den oprindelige bane fra 1991 på 9 huller blev i august 2002 udvidet til de nuværende 18 huller. For-9 er de nye huller, mens bag-9 er de gamle huller.
Hullerne er placeret i et svagt kuperet terræn, hvor nogle huller ligger i delvis læ i plantage, mens andre huller ligger i helt åbent terræn. Man vil derfor erfare, at vinden på visse huller kan være en særdeles aktiv med-/modspiller afhængig af vindretning og vindstyrke. Vi advarer desuden på forhånd imod banens nogle steder ualmindeligt seje rough.

I vinterperioden er der nedsatte greenfeepriser til alle vore gæster.
Vi spiller fortsat til sommergreens, bortset fra hul 3, hvor der er anlagt en vintergreen og en ny sti til hul 4, samt hul 9, hvor der er anlagt en vintergreen i doglegget.
Som følge heraf er handicapregulering ikke mulig. Vores samarbejdsaftaler vedr. greenfee er således suspenderet i vinterperioden indtil ca. 1.april.

Fra 14. april 2018 er sommerpriser gældende.

Grenfee kr.  Sommer Vinter
Senior – hverdage 250 200
Senior – weekends og helligdage 350 250
Juniorer* – hverdage 125 ½ pris
Juniorer* – weekends og helligdage 175 ½ pris
Par 3 bane 75 75
Træningsbolde* 20 20
Leje af Golfvogn 25 25
Leje af Golfbil 18 huller 200 Ikke muligt

 

*Betaling af træningsbolde sker ifm. check in på Probox24. Dokumentation for betaling fremgår af bagmærket (3. fløjen af scorekortet).

*Gratis greenfee for juniorer fra klubber i juniordistrikt 2:
Et Norddjurs Golf juniormedlem kan invitere en juniorgæst fra en anden klub i distrikt 2 til gratis greenfeespil.

*Gratis greenfee for juniorer i følgeskab med 1 fuldt betalende voksen (“3 for 1”) :
Op til 3 juniorer kan spille gratis, når de spiller sammen med en fuldt betalende voksen greenfeespiller. Norddjurs Golfklub er med i ovenstående “3 for 1” ordning. Se mere om denne aftale på Dansk Golf Union.

Betingelser

En forudsætning for at kunne spille er, at man er aktivt medlem af en golfklub, hørende under Dansk Golf Union – DGU og man skal kunne legitimere sig med et gyldigt DGU-kort eller Green Pas. Handicap må maksimalt være 54.

Bestilling af starttider

Det er muligt bestille starttider via GolfBox i op til 14 dage i forvejen. Tidsbestilling kan også foretages på Probox 24 i klubhuset eller ved henvendelse til klubbens sekretariat. Ved tidsbestilling pr. telefon bedes DGU-nummer og navn på samtlige deltagere, tidsbestillingen vedrører, oplyst.
Husk at bekræfte din bestilling senest 10 minutter før start.

Bekræftelse og betaling foretages på Probox24, der er placeret til højre i receptionsområdet, hvor du og dine medspillere indskriver sig. Undlader man at bekræfte sin tidsbestilling, bliver bestillingen slettet og den nu ledige tid kan overtages af andre spillere i klubhuset.
I Probox24 er det også muligt at trække mønter, til brug i anlægget med fadøl samt i automaterne til øl, sodavand og snack.

Vigtig vedr. fortrinsret på banen i weekenden

I weekends og på helligdage fra kl. 09:00 til 13:00 har 3- og 4-bolde fortrinsret på banen.
Af hensyn til flowet på banen og ønsket om, at så mange som muligt kan komme ud at spille golf på det tidspunkt, der passer alle bedst – herunder også greenfeegæster – opfordrer bestyrelsen alle reserverede 1- og 2-bolde om at slå sig sammen til minimum 3-bolde, men helst 4-bolde ved at foretage rettelse i Golfbox, så der åbnes for tider til flere spillere.

Klubben/sekretariatet har dog ret til at sætte to ”bolde” (reservationer) sammen til én bold, for derved at fylde flest mulige starttider ud med 4-bolde. 

Fortrinsretten indebærer, at hurtigere spillende grupper kun skal lukkes igennem, hvis bolden, der har fortrinsret, leder efter en bold, eller den taber sin plads på banen, således at der opstår et ledigt hul foran. Det betyder, at de ikke skal lukke 1- og 2- bolde igennem, hvis ikke der er et tomt hul foran dem. (se evt. mere her)

Greenfee samarbejde

Vi har en gensidig aftale om greenfee til nedsat pris med flere klubber.
Se dem på siden om Greenfee samarbejde. Samarbejdsaftalerne er suspenderet i vinterperioden, hvor vi tilbyder greenfee til vinterpriser.
Rabatterne kan ikke kombineres med andre rabataftaler og gælder heller ikke for flexmedlemmer. 

Greenfee billetter

I forbindelse med ibrugtagningen af Proboxen i 2016, blev der indført nye greenfee billetter med stregkode. Alle tidligere billetter uden stregkode er udgået og kan ikke benyttes.
Herunder foto af gyldig greenfee billet med stregkode.