Bestyrelse

Bestyrelsen efter konstitueringen den 27. december 2017

Har du spørgsmål, forslag, ris eller ros kan du sende en mail til bestyrelsen@norddjursgolf.dk

 

Ansvars- og arbejdsområder

Ole Bartholin Jensen, (På sygeorlov)
Mobil: 4041 6722 E-mail: obj@norddjursgolf.dk
DGU-repræsentantskabsmøde
Samarbejdsmøde med Djurslands og Midtjyllands klubber
Præsentation af: 76-213 Ole Jensen

 

 

 

Inge-Lis Mørch, Formand
Mobil: 4224 1314 – E-mail: ilm@norddjursgolf.dk
DGU-repræsentantskabsmøde
Formand for begynderudvalget
Medlem af kommunikationsudvalget
Medlem af IT-udvalget
Overordnet ansvar for sekretariatet og daglig kontakt til personale i klubhus
Kontraktforhandlinger med personale
Kontaktperson til veteraner
Præsentation af: 76-1238 Inge-Lis Mørch

 
Peter Mosdal Jensen, Næstformand
Mobil: 7228 6332 – E-mail: pm@norddjursgolf.dk
Formand for juniorudvalget
Formand for eliteudvalget
Formand for baneudvalget

 

 

 

 

Annie Pihl
Mobil: 2565 9005 – E-mail: aps@norddjursgolf.dk
Formand for turneringsudvalget
Medlem af kommunikationsudvalget
Medlem af IT-udvalget
Præsentation af: 76-1501 Annie Pihl

 

 

 

 

Ruben Leonhardt, Sekretær
Mobil: 2056 6254 – E-mail: webmaster@norddjursgolf.dk
Webmaster
Dagsordener/Referater, bestyrelsesmøder
Formand for kommunikationsudvalget
Formand for sponsorudvalget
Medlem af IT-udvalget
Præsentation af: 76-969 Ruben Leonhardt

 

 

Ole (Bulebanker) Jensen
Mobil.:2252 9337, bulebanker@gmail.com
Formand for klubhusudvalget
Medlem af begynderudvalget
Medlem af baneserviceudvalget

 

 

 

 

Kjeld Skogstad Sørensen
Mobil 4025 4922, assentoft-byg@mail.dk
Medlem af baneserviceudvalget

 

 

 

 

 

Ulla Hjaltelin, Kasserer
Mobil: 4045 2650
ullaoghenry@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

  1. Peter Klemmensen