Bestyrelse

Har du spørgsmål, forslag, ris eller ros kan du sende en mail til bestyrelsen@norddjursgolf.dk

Ansvars- og arbejdsområder

Inge-Lis Mørch, Formand
Mobil: 4224 1314 – ilm@norddjursgolf.dk
DGU-repræsentantskabsmøde
Formand for begynderudvalget
Medlem af kommunikationsudvalget
Medlem af IT-udvalget
Overordnet ansvar for sekretariatet og daglig kontakt til personale i klubhus
Kontraktforhandlinger med personale
Præsentation af: 76-1238 Inge-Lis Mørch


Peter Mosdal Jensen, Næstformand og kasserer
Mobil: 2574 2513 – pm@norddjursgolf.dk
Formand for økonomiudvalget
Formand for eliteudvalget
Formand for baneudvalget
Medlem af juniorudvalget

Præsentation af 76-723 Peter Mosdal Jensen

 


Annie Pihl
Mobil: 2565 9005 – aps@norddjursgolf.dk
Formand for turneringsudvalget
Medlem af kommunikationsudvalget
Medlem af IT-udvalget
Medredaktør på klubbens Facebookside

Præsentation af: 76-1501 Annie Pihl

 


Ruben Leonhardt
Mobil: 2056 6254 – webmaster@norddjursgolf.dk
Formand for kommunikationsudvalget
Medlem af IT-udvalget
Webmaster og ansvarlig for hjemmeside
Administrator og ansvarlig for klubbens Facebookside

Præsentation af: 76-969 Ruben Leonhardt

 


Ole (Bulebanker) Jensen
Mobil.:2252 9337, bulebanker@gmail.com
Formand for klubhusudvalget
Medlem af begynderudvalget
Medlem af baneserviceudvalget

Præsentation af: 76-1694 Ole Bulebanker Jensen

 

 


Peter Klemmensen
Mobil: 2637 0348 – pk@midtdjurstraktorlager.dk
Formand for sponsorudvalget
Medlem af banudvalget

 

 

 

 


Jens Sørensen, Sekretær

Mob.: 6113 9190 – jens.sorensen@outlook.com
Dagsordener/Referater, bestyrelsesmøder
Medlem af eliteudvalget
Medlem af sponsorudvalget

Præsentation af: 76-126 Jens Sørensen

 

 


Suppleanter:
Henning Schødt  teamschoedt@mail.dk

Præsentation af: 76-69 Henning Schødt