Handicapregulering

Handicapregulering for sæsonen 2017 genoptages fra den 29. marts 2017

Efter vinterperioden kan der igen handicapreguleres, da der igen kan spilles under handicapbetingelser.

Som hidtil kan indrapportering af scores foretages ved selvindtastning.

1. Indberetning af scorekort via egen PC
2. Indberetning af scorekort via Skærmterminalen på receptionsskranken.

Som sidste mulighed kan scorekort postes i scorekortkassen i receptionsskranken til regulering.

HUSK i den forbindelse, at en betingelse for, at vi kan foretage regulering, er, at scorekortene er udfyldt korrekt, og at de er forsynet med markørens medlemsnummer og navn i markørens underskriftsfelt.

Det er nu muligt at indlevere maksimum tre tællende EDS-runder pr. uge (en kalenderuge går fra mandag til søndag).

Skal du have genetableret dit EGA Handicap fra et Handicap, kan du spille tre tællende runder inden for en periode på 6 uger. Herefter har du igen et EGA Handicap.

Regel- og handicapudvalget

Ole Junker