Skifte af medlemskategori, udmeldelse m.v.

Et medlemskab tegnes for 1/2 år ad gangen.

I henhold til vedtægterne skal udmeldelse af klubben, overgang til passivt medlemskab og andet skifte af medlemsstatus ske skriftligt til bestyrelsen med én måneds varsel til den 1. januar eller 1. Juli. Det vil sige, at alle meddelelser angående ønsker om statusændring skal være klubben i hænde senest den 31. maj eller 30. november.

Flexmedlemskab og Long distance tegnes dog for 1 år ad gangen med helårlig kontingentopkrævning i januar måned.

Ved udmeldelse og ved overgang til passivt medlemskab skal DGU-kort indleveres til sekretariatet.

Ifølge vedtægterne (§ 3, stk 2) kan passive medlemmer dog til enhver tid uden varsel overgå til aktivt medlemskab.