Tirsdagsdamer

Se nyheder fra tirsdagsdamerne her

Tirsdagsdameudvalget består af:

Formand: Ellen-margrethe Larsen, oe4851@gmail.com Tlf 28918613
Næstformand: Lisbeth Enevoldsen Lisbethenevoldsen@gmail.com Tlf 40561618
Kasserer: Tina Sloth tinaelsborg@hotmail.com Tlf 28149196
Kasserer: Birthe Bang bang@pc.dk Tlf 21420807
Sekretær: Rita Kirkegaard ritakirkegaard@hotmail.com Tlf 23234640
Suppleant: Merethe Bering Merethebering@hotmail.com Tlf 61693935

 

Alle damer i klubben er velkomne til at deltage i Tirsdagsdamernes arrangementer uanset alder og handicap.

På tirsdage i lige uger er der turnering med gunstart fra kl. 16:00.
Hvis du kun ønsker at spille 9 huller (teeoff ca. 17:30) skrives det under bemærkninger i forbindelse med tilmelding.
Efter runden er der fælles spisning, præmieoverrækkelse og hygge i klubhuset.

På tirsdage i ulige uger er der turnering med løbende start fra ca. 15:45 til ca. 16:15 (afhængig af antal tilmeldinger).

Tilmelding/Afmelding via www.golfbox.dk senest søndag kl. 20:00

I løbet af året arrangeres der også nogle udebaneturneringer, som man frit kan tilmelde sig.
Hvis du ønsker at modtage mails om specielle arrangementer, bør du tilmelde dig gruppen ”Tirsdagsdamer”
Du skal blot henvende dig til kontoret for at blive tilknyttet gruppen. Man kan sagtens være tilknyttet flere grupper!

Når man deltager i tirsdagsdameturneringerne er man automatisk med i konkurrencen om at blive “Årets Golflady”.tirsdagsdamer

Herudover kan du tilmelde dig:

  • “De fantastiske 18″ – hvor du har mulighed for at “låse huller” som du har spillet optimalt og dermed lave et fantastisk årsscorekort.
  • “Tip et resultat” – her giver du et bud på, hvor mange point, du tror du scorer på runden. Det koster 1 kr. per pointforskel. Eks.: Hvis du tipper en score på 36 point, men kommer ind med en score på enten 34 eller 38, koster det 2 kr. Den spiller der rammer rigtigt vinder den samlede pulje. Hvis der er flere der rammer rigtigt, deles puljen.

Du er altid velkommen til at kontakte dameudvalget for yderligere info.

Vel mødt!

pink-cup2013

 

Tirsdagsdamernes sang:

Melodi: Vi er flikorna fra Skåne…

Vi er pigerne fra Norddjurs, Vi er fulde af humør,
og vi golfer løs i al slags vejr og får en sund kulør,

om det regner, stormer, hagler -men i solskin helst – især
Vi er pigerne fra Norddjurs, Vi ka- bare ikk´la´vær´.

Venskabsklubber:

Randers Golf Klub, Randers Fjord Golfklub, Grenaa Golfklub og Mollerup Golf Klub.

 

Tirsdagsdameudvalget i Norddjurs Golfklub

Funktionsbeskrivelse:

  • Tirsdagsdameudvalget har til opgave at tilrettelægge og afvikle turneringer på tirsdage med hhv. gunstart og løbende start.
  • Udarbejde forslag til et varieret års program senest  01. januar og forelægge dette for bestyrelsen til godkendelse.
  • Færdiggøre/publicere et turneringsprogram for klubbens damer med fokus på både det konkurrencemæssige og det sociale samvær. Plan skal offentliggøres senest medio marts på klubbens hjemmeside/golfbox.
  • Evaluere afviklede turneringer.

FORRETNINGSORDEN:

  • Formanden, der vælges af dameudvalget, indkalder skriftligt til udvalgsmøder med mindst en uges varsel og med angivelse af dagsorden. Udvalgsmedlemmer vælges hvert år på medlemsmøde ved sæsonafslutning.
  • Udvalgsmøder afholdes 2 gange årligt – evt. flere hvis påkrævet. Der benyttes også fælles kommunikation via nettet. Al kommunikation via mails skal fremsendes til alle udvalgets medlemmer. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmer er til stede.
  • Afgørelse træffes ved alm. stemmeflertal – i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  • Der udarbejdes referat af møderne, der betragtes som godkendt, hvis indsigelse ikke er modtaget indenfor 3 dage efter udsendelsen. Referat sendes til dameudvalgets medlemmer.

MÅLSÆTNING:

Tirsdagsdameudvalget vil, under hensyntagen til forskellige interesser, arrangere så mange varierende turneringer som muligt. Turneringerne skal være både konkurrenceorienterede og være målrettet socialt fællesskab.
Turneringerne forventes ikke at give overskud, men skal kunne hvile i sig selv rent økonomisk.