Eliteudvalg

Eliteudvalg består af:

Peter Mosdal Jensen – formand, Tlf.: 2574 2513, pm@norddjursgolf.dk
Anni Fremming, Tlf.: 8637 9266, annifremming@gmail.com
Marianne Mogensen, Tlf.: 2870 9117, marianne@unoimage.dk
Arne Mikkelsen, Tlf.2088 6914 aasearne4@gmail.com
Jens Sørensen, Tlf.: 6113 9190 jens.sorensen@outlook.com
Mads Malmmose Sørensen, malmmose@live.dk

Se nyheder fra eliten her

Formål
Formålet med eliteudvalget er at generere og udvikle golftalenter i Norddjurs Golfklub for herved at fastholde og udbygge et højt niveau blandt klubbens spillere i et attraktivt sports- og træningsmiljø. Eliteudvalget ønsker en elitetrup, der er synlig og inspirerende for unge og ældre i klubben, samt fungerer som profilering af Norddjurs Golfklub udadtil.

Målsætning
Eliteudvalgets målsætning er at sikre udviklingen af såvel herre- som damegolf i klubben. De sportslige målsætninger fastsættes ud fra klubbens sportslige visioner samt økonomiske ressourcer.

Strategi
Eliteudvalget vil gennem struktureret træning, sociale arrangementer og fokus på gode resultater i Danmarksturneringen skabe et godt sportsligt og socialt miljø omkring elitetruppen. Ligeledes vil udvalget formidle informationer om sine aktiviteter og resultater i klubben såvel som i lokale medier.

Opgaver
Eliteudvalgets opgaver er bl.a. at:

  •      Tilrettelægge struktureret og målrettet sæsonplan og fælles træning for herrer og damer
  •      Planlægge budget for eliten
  •      Afvikle Danmarksturnering
  •      Synliggøre elitearbejdet i klubben
  •      Tilrettelægge ranglisteturneringer
  •      Sikre sundt sports- og træningsmiljø gennem forventningsafstemning med spillerne
  •      Koordinere elitens deltagelse i frivillige opgaver i klubben, fx arbejdsdage
  •      Udarbejde pressemeddelelser efter sportslige begivenheder
  •      Sikre elitespillernes deltagelse i klubturneringer

Forretningsorden
Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen. Udvalget er selvsupplerende og nye medlemmer findes ved personlig henvendelse til medlemmer samt opslag på opslagstavlen og hjemmesiden.

Der afholdet 2-4 koordinerende møder årligt efter behov.
Der udfærdiges dagsorden til og referat fra møderne. Sekretæropgaven går på frivillig skift blandt medlemmerne. Det godkendte referat sendes til sekretariatet til orientering og videre foranstaltning.

Eliteudvalget