• Post category:Nyheder
  • Post published:26. november 2012

Fra den 26/11 2012 kan scores indtil videre ikke handicapreguleres.

Greenkeeperne har i dag rykket teestederne frem på de fleste huller for at beskytte banen.

Fremrykningen medfører, at banens længde afviger mere end 100 meter fra den opmålte bane. I henhold til § 3.6.3 i Handicapsystemet er runder spillet under sådanne forhold ikke tællende runder, og de kan ikke handicapreguleres. Handicapregulering er derfor suspenderet.

Der er af samme grund lukket af for selvindtastning af scores i GolfBox.

Hvis man ligger inde med scorekort fra tællende runder fra før den 26/11, kan kortene indleveres til kontoret til regulering. Det samme gælder, hvis man har gået tællende runder på danske baner, hvor handicapregulering ikke er suspenderet.

Ovennævnte forhindrer ikke, at vi stadigvæk spiller til sommergreenes!

Regel- og handicapudvalget