Ændrede EGA HCPregler fra 1/7 2012

Revideret EGA Handicapsystem:

EGA Handicap System 2012-2015 træder i kraft pr. 1/7 2012.

I løbet af april måned har DGU rundt omkring i landet afholdt Handicap regionalmøder for at orientere om konsekvenserne af, at EGA (European Golf Association) har vedtaget, at det handicapsystem, som blev indført i 2000, fra 1/1 2012 nu skal implementeres fuldt ud i alle europæiske medlemslande.

DGU har dog fået dispensation indtil den 1/7 2012 med hensyn til implementeringen for at få tid til at tilrette IT-systemerne til systemændringerne samt tid til at orientere golfklubberne om ændringerne.

Den vigtigste ændring er, at det ikke længere vil være muligt at blive reguleret efter private runder. Fremover vil handicapregulering kun kunne ske efter tællende turneringer og efter EDS-runder.

Til gengæld bliver der mulighed for at spille 2 EDS-runder pr. kalenderuge. Desuden kan man i modsætning til i dag også spille EDS-runder på fremmede (danske) baner. Det bliver således ikke muligt at spille EDS-runder på udenlandske baner.

En orientering fra regionalmøderne om EGA Handicap Systemet kan læses her