Årsrevision 2012

Årsrevision af handicaps for 2012
I henhold til de nye EGA Handicapregler er der pr. 1. januar 2013 udført årsrevision af handicaps
for alle aktive medlemmer med op til handicap 36. Alle tællende scores for 2012 er medtaget ved
årsrevisionen.
Årsrevisionen er udført maskinelt af GolfBox, og den er nu endelig gennemgået og godkendt. I
forbindelse med effektueringen er der lagt en besked i GolfBox under Klub Beskeder til alle
berørte medlemmer. Medlemmer, der modtager meddelelser fra GolfBox pr. e-mail, har tillige
modtaget en e-mail om årsrevisionen.
I alt 501 aktive medlemmer er inkluderet i årsrevisionen for 2012. Handicapgrupperne 1 til 5.

 

 1. 1. 222 medlemmer har indleveret færre end 3 tællende scores i løbet af 2012. Der har derfor ikke været tilstrækkeligt beregningsgrundlag til at kunne fastslå, om de har et retvisende handicap. Deres handicaps er derfor ikke ændret, men låst som inaktive. De har fået Hcp.-status: Handicap. Se nedenfor under note 1, hvordan Handicap kan genaktiveres til et EGA Handicap.
 2. 81 medlemmer, der har indleveret fra 4 til 7 tællende scores i 2012 har fået deres handicap overført uændret til 2013. Dette er en særregel for 2012, som skyldes at DGU har meldt ud, at det var tilstrækkeligt at spille mindst 4 tællende runder. Det var ikke en helt rigtig udmelding. De har fået Hcp.-status: EGA Handicap. Se note 2 nedenfor, hvorledes reglerne vil være fremover.
 3. 32 medlemmer har opnået EGA Handicap i løbet af 2012, enten fordi de er blevet indmeldt i løbet af sæsonen, eller fordi de har opnået handicap 36 i løbet af året. Der er således ikke en fuld sæson som grundlag for en revision. Deres sluthandicap er overført uændret til 2013. De har fået Hcp.-status: EGA Handicap. 
 4. 78 medlemmer har fået deres handicaps overført uændret, da revisionen har vist, at deres handicaps er retvisende. De har fået Hcp.-status: EGA Handicap. 
 5. Revisionen har vist, at 15 medlemmers handicap er for højt. Dels har medlemmernes handicap været nedadgående i løbet af 2012, dels har de indleveret tællende scores, som ligger over gennemsnittet for deres handicapgrupper. 7 medlemmer er derfor reguleret ned med 1,0, og 8 medlemmer er reguleret ned med 2,0. De har fået Hcp.-status: EGA Handicap.
 6. 73 medlemmer har fået handicaps reguleret op. Deres handicaps har været stigende i løbet af 2012, og de har indleveret tællende scores, som ligger under gennemsnittet for deres handicapgrupper. 31 medlemmers handicap er derfor reguleret op med 1,0, og 42 medlemmers handicap er reguleret op med 2,0. De har fået Hcp.-status: EGA Handicap. 
 7. Handicapgruppe 6 – handicap fra 37 til 54. Denne gruppe har Hcp.-status: Klubhandicap og har som nævnte ikke været med i årsrevisionen. Gruppen kan spille EDS-lignende runder, uden begrænsninger. De behøver kun at indlevere scores fra runder, hvor de har opnået mere end 18 points efter 9 huller eller mere end 36 points efter 18 huller. Når handicap når ned på 36, konverteres Klubhandicap til EGA Handicap.
  Note 1: Medlemmer med status: Handicap kan ikke deltage i turneringer, hvor der kræves et officielt EGA Handicap. Det betyder bl.a., at de ikke kan deltage i Regionsgolf. Et Handicap kan dog konverteres til et EGA Handicap, hvis spilleren inden for en 6 ugers periode indleverer mindst 3 tællende scores. I den forbindelse gælder den særregel, at spillere i handicapgruppe 1, handicap lavere end 4,5, kan indlevere disse 3 tællende scores som EDS-scores. (Spillere i handicapgruppe 1 med et EGA Handicap kan ikke spille EDS.)
  Note 2: EGA Handicapsystemet kræver mindst 8 tællende scores for en sæson til beregning af årsrevision. Hvis et medlem i 2013 indleverer fra 4 til 7 tællende scores, vil systemet supplere op med tællende scores fra 2012, til man når op på 8 scores, som derefter anvendes til revision og eventuel regulering. 

Kan man ikke nå op på 8 tællende scores, bliver handicap låst og ændret til status: Handicap.
Note 3: Ingen yderligere kommentarer.
Note 4 – 5: Medlemmerne nævnt under punkterne 4 og 5 har alle indleveret mindst 8 tællende scores i
2012.
Note 6: Medlemmerne under punkt 6 har ligeledes indleveret mindst 8 tællende scores i 2012.
Heri indgår medlemmer med handicap 36, som ikke er blevet reguleret, da man ikke kan reguleres op over
handicap 36.

Som nævnt i meddelelsen fra GolfBox kan du inden for 4 uger rette henvendelse til
Handicapudvalget, hvis du mener, at der er sket fejl i forbindelse med årsrevisionen. Du er også
velkommen til at kontakte udvalget, hvis du kunne ønske dig en uddybende forklaring i tilknytning
til de beregninger, der er foretaget på netop dit handicap.

4. januar 2013
Regel- og handicapudvalget
Ole Junker
oj@norddjursgolf.dk