Begivenhedsdetaljer


Åbningsturnering med Sparekassen Djursland som sponsor.

Vi starter sædvanen tro med morgenmad i klubben, samt standerhejsning og derefter gunstart kl. 9.00.

Spisning når alle er kommet ind kl. ca. 13.30 – Præmieoverrækkelse under spisningen.