Årsrevision 2012

Årsrevision 2012 for aktive medlemmer med handicap op til 36 er gennemført.

I overensstemmelse med EGA Handicap reglerne er der nu for første gang udført årsrevision af handicaps

Årsrevisionen er udført af GolfBox pr. 31/12 2012. Handicapudvalget har udført kontrol af beregningerne og efterfølgende foretaget løbende godkendelse heraf.

Samtidig har GolfBox indlagt meddelelse om årsrevisionen under “Klub Beskeder” i de berørte medlemmers GolfBox profil. Medlemmer, der får meddelelser fra GolfBox pr. e-mail, har tillige modtaget meddelelsen som e-mail.

I GolfBox gives der en udførlig beskrivelse over beregningerne for det enkelte medlem.

501 aktive medlemmer med handicap op til 36 indgår i årsrevisionen. Heraf er 222 medlemmer, eller 45%, dog ikke medtaget i revisionen, fordi der ikke er indleveret tællende scores i et antal, som gør en beregning mulig. Handicaps er derfor overført uændret til 2013, men disse medlemmers handicaps er blevet låst af systemet, fordi det ikke kan fastslås, at handicaps afspejler medlemmernes reelle spillestyrke.

Under menupunkt Handicapregulering er der i dokumentet Årsrevision af handicaps for 2012 givet en mere indgående redegørelse om forløbet af årsrevisionen.

Her er der også vejledning i, hvordan man får “oplåst” et låst handicap, så det igen kan reguleres, hvis man måtte ønske dette.

Regel- og handicapudvalget
Ole Junker