Ole Junker

Nyt Handicapsystem 2021

Fra 1. januar 2021 træder et nyt handicapreguleringssystem i kraft. For at du allerede fra årsskiftet kan få et retvisende handicap at spille efter, vil vi i Regel- og handicapudvalget opfordre til, at du, så længe der kan handicapreguleres, indrapporterer så mange tællende scores som muligt. Dit nye handicap beregnes nemlig efter de otte bedste…

Midlertidig lokalregel for Spil med Lejeforbedring

Fra søndag den 1. november sættes Midlertidig lokalregel for Spil med Lejeforbedring i kraft. Læs Den midlertidige lokalregel, som er tilføjet under de gældende Lokalregler på siden: GOLFREGLERNE Reglen er desuden opsat på opslagstavlen i vindfanget i klubhuset samt tillige i udhængsskabet på 1. teested. Selvom det ikke er påkrævet at markere bolden, inden den…

Den midlertidige Lokalregel om spil med Lejeforbedring ophæves

Den midlertidige Lokalregel om spil med Lejeforbedring på fairway (”oplæg på fairway”), som vi på grund af banens tilstand havde tilladelse til at indføre den 1. maj 2020, gav os, trods lejeforbedring, alligevel mulighed for at kunne handicapregulere. Lokalreglen ophæves nu hermed den 30. juni 2020, kl. 23:59 i overensstemmelse med DGU’s og EGA Handicapsystemets…

Seniorudvalgsmøde den 10. juni 2020

Fra mandag den 8. juni 2020 er forsamlingsforbuddet blevet forhøjet fra 10 til 50 personer. I den anledning har seniorudvalget afholdt møde med henblik på at finde en mulighed for at genstarte onsdagsturneringerne uden at komme i konflikt med de gældende restriktioner og retningslinier. Det blev vedtaget at starte med en ”skrabet” udgave, hvor vi…

Seniorklubbens konstituerende bestyrelsesmøde, 15. januar 2020

Umiddelbart efter dagens Statusmøde holdt den nyvalgte Seniorbestyrelse konstituerende møde. Bestyrelsen ser herefter således ud: Formand :        Vagn Liltorp Kasserer:         Anne Grethe Andersen Sekretær:         Ole Junker Bestyrelse:       Finn Holleufer Annie Eichel Elsebeth Ring   Referent: Ole Junker 15. januar 2020.

Referat fra Seniorklubbens Årsmøde/Statusmøde onsdag, den 15. januar 2020

Efter at have uddelt præmier til præmietagerne efter dagens onsdagsturnering gik formand Jens Peder Andersen (JPA) straks over til det annoncerede Statusmøde. JPA oplæste dagsordenen for mødet: 1. Formandens beretning 2. Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren Anne Grethe Andersen (AGA) 3. Venskabsturneringer 2020 ved Ole Junker (OJ) 4. Fremlæggelse af udkast til Vedtægt for Seniorklubben…

Seniorernes årsmøde.

Referat fra årsmødet og det konstituerende bestyrelsesmøde følger senere. Til download vedlægges som lovet: Udkast til Senior Vedtægt (PDF-fil) Kommentarer til udkastet kan sendes til: oj@norddjursgolf.dk senest den 22. januar 2020. Seniorudvalget