Ole Junker

To uger med det nye handicapsystem

Den 11. januar blev der åbnet for scoreindtastning til det nye system efter total lukning i hele uge 1. Det skulle vise sig, at systemet ikke kom helt fejlfrit fra start. Diverse fejl blev af klubbernes handicapansvarlige dokumenteret og indrapporteret til Golfbox i samarbejde med DGU’s systemansvarlige. Det ser ud til, at vi har fået…

Indkaldt Senior Generalforsamling – udskydes

I henhold til Senior Vedtægten varslede vi den 22. december 2020 indkaldelse til ordinær generalforsamling til afholdelse onsdag, den 13. januar 2021 med følgende dagsorden:                                       1) Valg af dirigent                                      2) Formandens beretning                                      3) Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab                                      4) Indkomne forslag                                      5) Fastsættelse af turneringsfee                                      6) Valg af bestyrelsesmedlemmer                                      7) Valg af revisor                                      8)…

Indkaldelse til Senior Generalforsamling

I henhold til Senior Vedtægten indkaldes til ordinær generalforsamling Onsdag, den 13. januar 2021 efter onsdagsturneringen. med følgende dagsorden:                                       1) Valg af dirigent                                       2) Formandens beretning                                       3) Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab                                       4) Indkomne forslag                                       5) Fastsættelse af turneringsfee                                       6) Valg af bestyrelsesmedlemmer                                       7) Valg af revisor                                      …

Nyt Handicapsystem 2021

Fra 1. januar 2021 træder et nyt handicapreguleringssystem i kraft. For at du allerede fra årsskiftet kan få et retvisende handicap at spille efter, vil vi i Regel- og handicapudvalget opfordre til, at du, så længe der kan handicapreguleres, indrapporterer så mange tællende scores som muligt. Dit nye handicap beregnes nemlig efter de otte bedste…

Midlertidig lokalregel for Spil med Lejeforbedring

Fra søndag den 1. november sættes Midlertidig lokalregel for Spil med Lejeforbedring i kraft. Læs Den midlertidige lokalregel, som er tilføjet under de gældende Lokalregler på siden: GOLFREGLERNE Reglen er desuden opsat på opslagstavlen i vindfanget i klubhuset samt tillige i udhængsskabet på 1. teested. Selvom det ikke er påkrævet at markere bolden, inden den…

Den midlertidige Lokalregel om spil med Lejeforbedring ophæves

Den midlertidige Lokalregel om spil med Lejeforbedring på fairway (”oplæg på fairway”), som vi på grund af banens tilstand havde tilladelse til at indføre den 1. maj 2020, gav os, trods lejeforbedring, alligevel mulighed for at kunne handicapregulere. Lokalreglen ophæves nu hermed den 30. juni 2020, kl. 23:59 i overensstemmelse med DGU’s og EGA Handicapsystemets…

Seniorudvalgsmøde den 10. juni 2020

Fra mandag den 8. juni 2020 er forsamlingsforbuddet blevet forhøjet fra 10 til 50 personer. I den anledning har seniorudvalget afholdt møde med henblik på at finde en mulighed for at genstarte onsdagsturneringerne uden at komme i konflikt med de gældende restriktioner og retningslinier. Det blev vedtaget at starte med en ”skrabet” udgave, hvor vi…