• Post category:Baneudvalg
  • Post published:20. august 2012

Dagsorden

  1. Par 3 banen efter besøg af banearkitekt Line Mortensen
  2. 18 hullers banen
  3. Formålsparagraf for udvalget
  4. Rough klippes?
  5. Driving range
  6. Maskinparkens tilstand
  7. Evt.

Under punkt 1 gjorde Peter Mosdal udførligt rede for mødet med Line Mortensens besøg godt suppleret af Bo og Òli.
For at gøre det muligt at få plads til flere og længere huller på par 3 banen, er det nødvendigt at ændre på 18 hullers banen. hul 14-16 og 17 vil blive berørt på en sådan måde at det i perioden hele tiden er muligt at spille de eks. 18 huller. Derudover er der foreslået ændringer af eks. bunkers og måske endda at slette nogle helt. Nyplantning og fældning blev der også kigget på men endnu er intet helt fastlagt.

Under punkt 3. Ny udvidet formålsparagraf udarbejdes
Under punkt 4. Udvalget vedtog at ændre klipningen visse steder så der ved udsatte steder vil være semi rough før rough
Under punkt 5. Der arbejdes stadig på driving rangen og der mangler nu kun at blive lagt tagplader på
Under punk 6. Bo fortalte at maskinparken pt. var i god stand

Under punktet evt. foreslog Ellen M at der blev afholdt flere møder i udvalget da der ikke er blevet afholdt så mange som der plejer, årsag sygdom m.m. Vi blev enige om at 5-6 møder om årets vil være passende og så selvfølgelig efter behov. Ellen M ville gerne have lidt mere at lave for udvalget og fik straks til opgave at samle frivillige til 2 arbejdsdage om året samt at samle kogler og reparere huller i fairway.

Baneudvalget

Jonny