Banen er åben for alle og vi følger DGUs anbefalinger, der er opdateret 18. maj og gengivet her:

Myndighedernes krav om maksimalt 10 personer forsamlet og anbefaling om én meters afstand mellem personer fra forskellige husstande til enhver tid overholdes.
Det forudsættes, at alle klubber og spillere overholder Sundhedsstyrelsens og myndighedernes retningslinjer og generelle anbefalinger.

Anbefalinger til spil på banen

 1. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere
 2. Flag og hulkop kan genetableres som ved normalt spil. Sørg for jævnlig afvaskning/afspritning af flagstang og evt. hulkop. Man kan dog også fortsat spille med foring i hullerne – også i handicaptællende runder.
 3. Banemateriel kan benyttes (f.eks. river, boldvaskere, vandhaner, affaldsspande med låg). Sørg for jævnlig afvaskning/afspritning
 4. Banetoiletter kan benyttes, sørg for rengøring i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

 1. Indtjekning, betaling, fælles informationer og præmieoverrækkelse bør kun foregå, såfremt forsamlingsforbuddet på 10 personer samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan overholdes
 2. Registrering af scores kan eventuelt foregå online, så fysiske scorekort ikke cirkulerer mellem spiller, markør og turneringsledelsen. I det tilfælde bør turneringsledelsen definere metoden til indberetning i turneringsbetingelserne.
 3. Turneringer bør afvikles med løbende start, så forsamling og ophold i klubben minimeres. Vær opmærksom på, at gunstart kan øge risikoen for brud på forsamlingsforbudet, både i forbindelse med ankomst, opvarmning og afslutning af en turnering.
 4. Klubben bør udarbejde en evakueringsplan, som bedst muligt tager højde for corona situationen i tilfælde af tordenafbrydelse mv.

Anbefalinger vedr. åbning af klubhuset

 1. Klubhuset kan åbnes for administrativt arbejde, herunder bestyrelses- og udvalgsmøder.
 2. mødeaktiviteter så bør lokalet være tilstrækkelig stort til, at alle deltagere kan sidde med minimum én meters afstand. Husk at vaske hænder eller brug håndsprit, inden du går ind i mødelokalet. Vær opmærksom på at vejen til og ind i et større lokale også udgør en risiko for smittespredning. Undgå at give hånd eller have fysisk kontakt, når I mødes
 3. Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler (udover i restaurant/cafe hvor gældende regler skal overholdes) må fortsat ikke være tilgængelige
 4. Der kan åbnes for toiletter i klubhuset.
 5. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler

Anbefalinger vedr. åbning af restaurant/café

 1. Følg Erhvervsministeriets retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer mv.
 2. Vær særligt opmærksom på, at der maksimalt må være 1 person pr. 2 m2 gulvareal i lokaler, hvor man sidder ned.
 3. Vær særligt opmærksom på, at restauranter og cafeer mv. skal respektere forsamlingsforbuddet og kan således ikke servere for et selskab, der er større end 10 personer. Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis. Restauranter og cafeer kan godt have flere selskaber samtidigt, hvis der holdes en afstand mellem selskaberne på 1 m.
 4. Vær særligt opmærksom på, at udendørsservering indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber.

Andre praktiske anbefalinger

 1. Såfremt toiletfaciliteter holdes åbne, bør der sikres hyppig rengøring af toilet, vask, borde, dørhåndtag mv.
 2. Brug evt. elektronisk booking uden bekræftelse eller bekræft via. Golfbox app.
 3. Såfremt der udlejes buggies/trolleys, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug
 4. Såfremt der udlejes golfsæt eller benyttes låneudstyr til nye golfspillere, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger
 3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere
 4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden
 5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne
 6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer
 7. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger.

Anbefalinger vedr. åbning af restaurant/café

 1. Følg Erhvervsministeriets retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer mv.
 2. Vær særligt opmærksom på, at der maksimalt må være 1 person pr. 2 m2 gulvareal i lokaler, hvor man sidder ned.
 3. Vær særligt opmærksom på, at restauranter og cafeer mv. skal respektere forsamlingsforbuddet og kan således ikke servere for et selskab, der er større end 10 personer. Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis. Restauranter og cafeer kan godt have flere selskaber samtidigt, hvis der holdes en afstand mellem selskaberne på 1 m.
 4. Vær særligt opmærksom på, at udendørsservering indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber.

Andre praktiske anbefalinger

 1. Såfremt toiletfaciliteter holdes åbne, bør der sikres hyppig rengøring af toilet, vask, borde, dørhåndtag mv.
 2. Brug evt. elektronisk booking uden bekræftelse eller bekræft via. Golfbox app.
 3. Såfremt der udlejes buggies/trolleys, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug
 4. Såfremt der udlejes golfsæt eller benyttes låneudstyr til nye golfspillere, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger
 3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere
 4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden
 5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne
 6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer
 7. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger.

Der vil lejlighedsvis være banekontrol på anlægget som vil kontrollere ovenstående regler, da overtrædelse af de skærpede regler vil kunne skade klubben. Overtrædes reglerne vil spillerne blive bortvist og samtidig tildelt 1 måneds karantæne fra spil på banen uden nogen form for kompensation. Vi beder om Jeres forståelse for, at det er nødvendigt.

Med håb om snarlige bedre golfforhold – uden nødregler

Bestyrelsen i Norddjurs Golfklub.