• Post category:Nyheder
  • Post published:7. marts 2013

Nye DGU-kort er under udsendelse til Norddjurs Golfs aktive medlemmer.

DGU har fået nye hovedsponsor, GE Money Bank. I den anledning udsendes der derfor nye DGU-kort til alle aktive medlemmer. De fleste Norddjurs Golf medlemmer har sikkert allerede modtaget det nye kort.

Inden kortet kan tages i brug, skal det aktiveres. Hertil har DGU oprettet en særlig side på nettet.
Link til aktiveringssiden kan findes på DGU’s hjemmeside:
http://www.danskgolfunion.dk

Følgende direkte link til siden kan benyttes i stedet for:
http://golfersonly.dk/dgu-kort/aktiver.aspx

På aktiveringssiden indtaster du dit DGU-nummer og den nye pinkode, der fremgår af det følgebrev, der ledsager DGU-kortet. Tryk derefter på “Aktiver kort”. Efter aktiveringen kan du straks ændre den nye kode, hvis du ønsker det. Du kan også vente til senere.

Aktiveringen af dit nye kort medfører, at det gamle DGU-kort ikke længere er gyldigt. Det samme gælder din “gamle” pinkode. Den kan heller ikke længere anvendes. Nu gælder den nye pinkode.

Hvis du ønsker at fastholde din gamle pinkode, kan du senere ændre den nye kode til den gamle kode fra følgende link: http://www.golf.dk/verify/skiftpin

OBS.: Hvis du ikke inden for ca. 10 dage fra nu har modtaget dit nye DGU-kort, skyldes det efter al sandsynlighed, at din adresse i GolfBox ikke er korrekt. Forsendelser, som postvæsenet ikke kan aflevere, returneres til DGU, som derefter fremsender brevene til golfklubberne til udlevering.

Kontakt sekretariatet, hvis du ikke inden for ovennævnte tidsfrist har modtaget nyt DGU-kort.