FRIVILLIG KOORDINATOR fundet – læs mere……

Norddjurs Golfklub har fået Søren Bang som ”Frivillig koordinator”

Har du lyst til at yde en frivillig indsats for klubben, kan du henvende dig til Søren. Det kan f.eks. være:

Deltage i ”skraldehold”  – samle skraldeposer, dåser og flasker fra teesteder måske en gang i ugen

Deltage i ”koglehold”  –  Fjerne nogle af de mange nedfaldne kogler fra fairway og semirough osv.

Deltage i ”Mulvarpehold”  –  Nogen har en fantastisk egenskab og kan næsten høre muldvarperne.

Der kan blive oprettet hold til en bestemt udpeget en-gangs-opgave eller nogle hold der har en turnusordning. Ovenstående er bare nogle blandt mange muligheder for frivillig hjælp.

Vi har svært ved at udpege de, der har nogle specielle kompetencer – men Søren vil samle sammen, hvem der er gode til forskellige formål (tømrer, gartner, elektriker eller andre færdigheder)

Søren Bang vil have et tæt samarbejde med Niels (greenkeeper) om behovet for hjælp rundt omkring på banen. Det kan også være i og omkring klubhuset, der er brug for hjælp. (her kan et eksempel være at klippe hæk)

Du kan henvende dig direkte til Søren – eller du kan tilmelde dig til frivillig hjælpe på golfbox under:

FRIVILLIG HJÆLP I NORDDJURS GOLFKLUB

Her kan du i Bemærkninger notere dine muligheder for at hjælpe til med ?? osv.