Coronakrisen rammer os alle – også Norddjurs Golfklub.

Kære medlemmer.

Vi er rigtig glade for, at vi nu kan tilbyde jer alle at spille golf igen, med de restriktioner der nu engang er

Vi har set på vores økonomi, og indtil dato følger vi vores budget for 2020. Men vi kan allerede se, at vi kommer til at mangle ca. kr. 200.000 i indtægter for april, maj, p.g.a. coronakrisen.

Derfor søger vi også med lys og lygte efter andre muligheder for at styrke vores økonomi fremadrettet.

Norddjurs Golfklub er som forening delvist momsregistreret, det betyder at vi blandt andet er fritaget for moms på kontingent og greenfee. Omvendt har golfklubben kun delvis fradrag for klubbens samlede momsudgifter.

Det er muligt for golfklubben, at få en ikke ubetydelig del af dette momsbeløb refunderet efter en særlig momskompensationsordning i Finansloven. Andre klubber har haft stor succes med denne ordning.

Forudsætningen er bl.a. at klubben modtager kr. 200 pr. person fra mindst 101 medlemmer.

Det donerede beløb kan du få et skattemæssigt fradrag på ca. 30%, så den reelle udgift er væsentlig lavere.

Bestyrelsen har besluttet, at jeres donation, samt den efterfølgende momskompensation primært skal bruges på forbedringer / vedligeholdelse af banen, til fordel for alle medlemmer.

Din donation kan gives via:

Bankoverførsel til klubben på:

  • nr.9388 konto 0001102788. Oplys venligst dit fulde cpr. og tekst ” gave” som reference.
  • Mobile pay på 246958. Oplys venligst dit fulde cpr. og tekst ” gave ” som reference.

Vi sørger for indberetning til skat, så du får fradrag for en del af din donation. Derfor har vi brug for det fulde cpr.

Med din hjælp vil klubben efterfølgende kunne søge om yderligere momskompensation. Vi har ansøgningsfrist 1/10, så derfor vil vi meget gerne have din donation senest 1/9-2020.

På forhånd tusind tak for din eventuelle donation.

Venlig hilsen

Bestyrelsen Norddjurs Golfklub