Mer´Golf i 2021

Mer’Golf  Vi kan nu præsentere vores samarbejdsaftale om en ny fritspilsordning mellem følgende klubber: Ebeltoft Golf Club Grenaa Golfklub Mollerup Golf Club Norddjurs Golfklub Søhøjlandet Golf Prisen i 2020 er…

Læs mere →

Midlertidig lukning af golfbanen

Vi bliver desværre nødt til at lukke golfbanen midlertidigt, da der ligger smeltevand ovenpå den frosne jord. Foreløbig er banen lukket fra i morgen tirsdag den 19. januar kl. 11, til og med fredag d. 22. januar 2021.  Vi håber at kunne åbne igen på lørdag, men hold øje her på siden, hvoraf informationerne fremgår.…

Indkaldt Senior Generalforsamling – udskydes

I henhold til Senior Vedtægten varslede vi den 22. december 2020 indkaldelse til ordinær generalforsamling til afholdelse onsdag, den 13. januar 2021 med følgende dagsorden:                                       1) Valg af dirigent                                      2) Formandens beretning                                      3) Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab                                      4) Indkomne forslag                                      5) Fastsættelse af turneringsfee                                      6) Valg af bestyrelsesmedlemmer                                      7) Valg af revisor                                      8)…