Foranlediget af drøftelse på generalforsamlingen i november 2015 har bestyrelsen besluttet, at studerende, der kan fremvise studiekort ifm. kontingentopkrævninger, kan henføres til kontingentgruppen “Ungseniorer”.

Bestyrelsen