• Post category:Nyheder
  • Post published:8. december 2013

Kontingentopkrævningerne pr. 1/1 2014 er den 5/12 2013 overført til videre behandling hos Nets/Betalingsservice.

Angående betaling: For medlemmer, der har tilmeldt deres betaling til Betalingsservice, vil betalingen som sædvanligt fremgå af betalingsoversigten fra Betalingsservice for januar 2014.
Medlemmer, der endnu ikke har tilmeldt betalingen til gratis, automatisk betaling via Betalingsservice, vil modtage en faktura med vedhængt indbetalingskort fra PBS i løbet af uge 50/51.
Seneste rettidige betalingsdato er den 12/1 2014.

Betaling via BetalingsService: Betalingen bliver automatisk trukket pr. den 12/1 2014.

Betaling via NetBank – VIGTIGT: Hvis du betaler PBS-indbetalingskortet via NetBank skal du være opmærksom på, at du ikke kan genbruge betalingsoplysningerne fra tidligere indbetalinger.
Du skal anvende de oplysninger, der fremgår af OCR-linien nederst på det indbetalingskort, du sidder med foran dig, altså indbetalingskortet pr. 1/1 2014.

Tilmelding til BetalingsService:
Vi anmoder indtrængende de medlemmer, der endnu ikke har tilmeldt deres betaling til BetalingsService, om at gøre det.

1) Vi foretrækker at modtage betalingen på denne måde. Det letter arbejdet betydeligt.
2) Betaling via Betalingsservice er i modsætning til betaling via netbank eller betaling i pengeinstitut/posthus helt gratis.
3) Golfklubben sparer desuden, med de gældende portosatser, en efterhånden betydelig portoudgift, hvis betaling foregår automatisk.

Tilmeldingsoplysningerne til Betalingsservice er anført på indbetalingskortet under fakturaen, men skal dog for god ordens skyld nævnes her:

PBS-nr.: 02245388

Debitor gruppenummer: 1

Kundenummer: Dit medlemsnummer (som det er anført på indbetalingskortet).
Det er kun nødvendigt at tilmelde det medlemsnummer, som får tilsendt faktura.

Betaling af indbetalingskort i klubhuset med Dankort/Kreditkort:
Du har, som tidligere, mulighed for at foretage indbetaling i klubhuset. Betaling med Dankort/Kreditkort kan dog kun foretages i kontorets åbningstid.
Sekretariatet – 6.12.2013