• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:26. oktober 2020

GENERALFORSAMLING 2020

Torsdag d. 26/11 kl. 19.30 afholdes der generalforsamling for Norddjurs Golfklub på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole i auditoriet/foredragssalen.

Læs mere her:  https://norddjursgolf.dk/generalforsamlingen-26-nov-2020-kl-19-30/            

Tilmelding via Golfbox. https://norddjursgolf.dk/turneringer/#/competition/2677777/info

ÅRETS MEDLEM 2020

Har du et emne til Årets Medlem 2020  – læs mere her: https://norddjursgolf.dk/aarets-medlem/

VALG TIL BESTYRELSEN:

Ønsker du at opstille til bestyrelsen som bestyrelsesmedlem/suppleant  bedes du sende en præsentation til bestyrelsen@norddjursgolf.dk , således at denne præsentation er bestyrelsen i hænde senest 1. november 2020.

Ole Bulebanker og Jens Sørensen udtræder af bestyrelsen og modtager ikke genvalg.

FORSLAG FRA MEDLEMMER til GENERALFORSAMLINGEN:

Forslag fra medlemmer til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen@norddjursgolf.dk og være modtaget senest 1. november.