EGA Handicap Systemet

Regler for indlevering af EDS-runder, spillet på udenlandske baner

EDS-runder spillet i udlandet kan ikke indrapporteres via selvindtastning.
Scorekort skal via sekretariatet indleveres til Regel- og Handicapudvalget til regulering.
Følgende gælder, for at en spillet runde på udenlandsk bane kan godtages som EDS-runde.

  • Den spillede bane skal være ratet med Course rating (CR) og Slope eller SSS.
  • Hvis oplysningerne i pkt. 1 ikke fremgår af scorekortet (det gør de ofte ikke på de udenlandske baner) skal oplysningerne noteres på scorekortet, inden det afleveres til eventuel regulering.
  • Det er endvidere en betingelse, at der er anført handicapnøgle på hullerne.
  • Bruttoscore og stablefordpoint pr. hul skal være tydeligt angivet.

Der kan maks. spilles 3 EDS-runder pr. kalenderuge.

 

Information om EGA Handicap Systemet

Ekstra Dags Scorer i udlandet.

Ekstra Dags Scorer (EDS-runder) spillet på udenlandske baner kan godkendes til handicapregulering. Det er dog et krav, at banen enten skal have en course rating og slope eller en SSS, og oplysninger om disse skal sammen med scorekortet indleveres til hjemmeklubben for registrering. Ligesom der skal være handicap-nøgle på hullerne.

Beregning af spillehandicap på en bane med SSS foretages således:
Handicap +(SSS-par)=spillehandicap.

På en ratet banen udenfor Europa anvendes handicappet som handicap-indeks til opslag på konverteringstabellerne, hvorved spillehandicap aflæses.

Man må max. spille 3 EDS-runder pr. kalenderuge.

 

Regel- og Handicapudvalget