Nedenstående information er fra DGU

Aon Juniorholdturneringen er en unik mulighed for alle klubbens juniorer under hcp 36 for at repræsentere klubben i en hulspilsturnering og konkurrere mod jævnbyrdige juniorer fra nærliggende klubber – og måske ende med at blive Danmarks bedste hold!

Alle er velkomne og i starten af året undersøger klubben juniores handicapniveau pr. 1/1, og fastlægger hvor mange hold man er i stand til at stille. Er vi pga manglende spillere, ikke i stand til at stille et hold kan man slå sig sammen med en naboklub – enhver junior bør få tilbudet om at deltage i denne traditionsrige turnering hvor både golfegenskaber og venskaber udvikles.

Aon Juniorholdturnering er en landsdækkende holdturnering for juniorer samt en enkelt ynglingerække. Turneringen består af 9 rækker fordelt på alder og handicap. Et hold består af 3-4 spillere, og holdene møder hinanden i en dobbeltturnering i puljer med 4 hold i hver. Der spilles hulspil fra scratch.
To eller flere klubber kan gå sammen om dannelsen af et hold.

Opdatering af Aon Juniorholdturneringen 2014 – U19 ændres til U22!

På baggrund af de seneste års manglende tilslutning til Ynglingerækken, samt ønsker fra flere klubber, har DGU i år valgt at ændre rækkerne i Juniorholdturneringen. Ynglingerækken fjernes da det har vist sig svært at få nok tilmeldte hold, sammenholdt med et efterfølgende stort frafald.

Da DGU i løbet af 2013 samtidigt, har fået mange input fra klubber/interessenter, som ønsker et bredere udbud af turneringer til Ynglinge (bla for at fastholde disse i sporten) har de valgt at udvide U19 rækken til U22 (U22A, U22B og U22C). Dette skulle gerne sikre at interesserede Ynglinge, som ikke nødvendigvis er elitespillere, har mulighed for at deltage i turneringen, samt at klubben kan stille i stærkest mulige opstilling.

DGU har på trods af den forholdsvis lave deltagelse i pigerækken valgt at beholde denne i 2014. De vil meget gerne kunne tilbyde en ren pigerække til de klubber som har talenter nok til at konkurrere på højeste niveau. Det kræver dog at klubben vælger at prioretere disse hold, da der kræves et vis antal tilmeldte før en række giver mening for de deltagende. Skulle det efter tilmeldingsfristen vise sig at der er for få tilmeldte hold til at lave en logistisk realistisk pigerække, vil der blive givet mulighed for at ændre klubbens tilmelding og tilføje et ekstra hold til en anden række.

Vi håber meget på der vil blive taget godt imod disse tiltag, og at vi derved kan sikre størst mulig deltagelse i turneringen.