Den følgende tekst er fra folderen som DGU’s Turneringskomité har udgivet i 2013

Der er caddie-forbud i alle DGU’s juniorturneringer, så spilleren kan lære selv at tage det fulde ansvar for sit golfspil.

Du må meget gerne:

 • Følge spillerne rundt på banen (50m afstand)
 • Hjælpe med at finde bolde under spillet
 • Rive i en sandbunker efter en spiller
 • Klappe eller kommentere “godt slag”, når en spiller har slået et godt slag
 • Hjælpe med at tilkalde en dommer/- turneringsleder
 • Hente regntøj, sandwich mm. til spiller

Hvis du observerer uregelmæssigheder, tilkald straks en dommer/turneringsleder. Kontakt ikke selv spiller eller de pågældende forældre/tilskuere.
Efter golfrunden må du hjælpe din egen spiller med at kontakte en dommer/turneringsleder i relation til regelspørgsmål.

Du skal under golfspillet undgå:

 • at træde på eller berøre golfbolde
 • at give spillerne råd eller trække bag-vognen
 • at tale med eller til spillerne
 • at komme med tilråb til nogen spiller
 • at følge spillerne på tæt hold (hold gerne 50 meters afstand)

Af hensyn til banen må du:

 • ikke benytte nogen form for køretøj
 • ikke gå ind på tee-steder
 • holde dig fra fairway
 • kun gå ned i sandbunkere for at rive efter en spiller
 • ikke gå ned i søer og vandløb
 • ikke betræde green

Hjælp din junior til at komme sikkert og hurtigt rundt i en golfturnering.

Fra Turneringsbetingelserne:
Caddier er ikke tilladt. Overtrædelse straffes i henhold til Golfreglernes Tillæg I, afsnit C.2.

Spillerne skal være opmærksomme på, at de ikke må bede om eller acceptere råd fra forældre eller andre spillere eller nogen anden person. Hvis spilleren ikke aktivt griber ind over for en sådan uopfordret rådgivning fra forældre eller andre personer, vil spilleren pådrage sig straffen for overtrædelse af Regel 8-1:
Hulspil: tab af hul. Slagspil: 2 straffeslag.

NB: “Råd” er enhver anvisning eller ethvert forslag, som kunne påvirke en spiller i dennes planlægning af spillet, valget af kølle, eller måden at udføre et slag på.

DGU påskønner, at der kommer mange forældre og tilskuere til DGU’s juniorturneringer, men følg de gode råd, så det bliver en positiv oplevelse for alle juniorerne.