• Post category:Nyheder
  • Post published:3. november 2012

DGU har offentliggjort den nyeste medlemsstatistik, der viser stagnation i antal aktive medlemmer og tilbagegang totalt.
DGU har offentliggjort den årlige medlemsopgørelse pr. 30/9 2012.
Statistikken viser, at antal aktive medlemmer kun er steget med 171 i det forløbne år.

Antal aktive medlemmer 30/9 2012:   152.972
Antal aktive medlemmer 30/9 2011:   152.801
Fremgang antal aktive = 0,1% eller:   171

Aktive medlemmer inkluderer fleksmedlemmer.
Antal fleksmedlemmer er derimod steget med 4.435 medlemmer, hvorfor antal fuldtidsmedlemmer dermed omvendt er faldet.

Antal fleksmedlemmer 30/9 2012:   18.384
Antal fleksmedlemmer 30/9 2011:   13.949
Fremgang antal fleks. = 31,2% eller:  4.435

Antal langdistancemedlemmer er faldet med 203. Regner man derefter på tallene, betyder det, at antal fuldtidsmedlemmer er faldet med 4.467. En meget kedelig udvikling, hvis den fortsætter.
Det er fuldtidsmedlemmerne, der via deres kontingent bærer golfklubbernes økonomi, da der er stor forskel på et fuldtidskontingent og et flekskontingent. Alt andet lige betyder det, at golfklubbernes samlede kontingentindtægter falder.  Om fleksmedlemmernes greenfeebetaling kan opveje den tabte kontingentindtægt fremgår naturligvis ikke af medlemsstatistikken. Men det er yderst tvivlsomt i den nuværende situation. Hvis der var balance i regnskabet, ville det jo for et stort flertal af fleksmedlemmer ikke kunne betale sig at skifte til fleksmedlemskab.
Hvis der skal kunne skabes balance i økonomien må stigningen i antal fleksmedlemmer nødvendigvis være et antal gange størrre end faldet i antal fuldtidsmedlemmer.
Antal passive medlemmer er faldet fra 20.174 til 18.510. Et fald på 1.664 medlemmer. Samlet set er det totale antal DGU-medlemmer faldet med 1.493. Et fald på 0,9%.