Mer´Golf i 2020

Læs om den nye fritspilsordning "Mer'Golf" til 2020

Mer’Golf 

Vi kan nu præsentere vores samarbejdsaftale om en ny fritspilsordning mellem følgende klubber:

  • Ebeltoft Golf Club
  • Grenaa Golfklub
  • Mollerup Golf Club
  • Norddjurs Golfklub
  • Søhøjlandet Golf

Prisen i 2020 er 800,- kr. og i vinterperioden (15/11-14/3) tillægspris 100,- kr. pr. runde.

Se mere om Mer’Golf, nedenstående:


 

Mer’Golf

Mer’Golf er en fritspilsaftale mellem følgende golfklubber:
• Ebeltoft Golf Club
• Grenaa Golfklub
• Mollerup Golfklub
• Norddjurs Golfklub
• Søhøjlandet Golf

For et tillæg på 800 kr til dit fuldtidskontingent i din egen golfklub, kan du være med i
Mer’Golf.

Som medlem af Mer’Golf kan du spille på de nævnte baner i perioden 15.3. – 14.11.
(Sommersæson)

I perioden 15.11. – 14.3. (Vintersæson) kan du spille mod merbetaling på 100 kr pr. runde til
den enkelte klub.

Mer’Golf medlemskabet skal købes i din hjemmeklub. Medlemskabet er personligt og kan ikke
lånes af eller til andre. Misbrug vil betyde øjeblikkelig eksklusion efter karensreglerne – for
begge parter.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig Mer’Golf i Golfbox under turneringer (oprettet m. dato 20.12.2019) eller
ved at sende en mail til sekretariat@norddjursgolf.dk med angivelse af dit DGU-nummer.

Medlemskabet er først gyldigt, når din betaling er registeret i sekretariatet, og du
efterfølgende har modtaget en mail som bekræftelse.

Vilkår for ordningen

Kun fuldtidsmedlemmer i klubberne kan blive omfattet af ordningen.

Du spiller på de deltagende golfklubbers golfbaner som greenfeespiller med de rettigheder og
pligter en greenfeespiller har.

Du skal bestille din tid på GolfBox.

Du skal bekræfte din tid på Golfbox/touchskærmen inden du spiller – i klubber med Probox
skal bekræftelsen ske på denne.

Det er vigtigt at tiden både bestilles og bekræftes, da økonomisk fordeling mellem klubberne
sker på grundlag af bekræftede tider. Husk derfor at slette din tid, hvis du alligevel ikke skal
bruge den.

Ikke bekræftede tider vil medføre en advarsel og ved gentagelsestilfælde eksklusion af
Mer’Golf.

Der udleveres ikke noget bagmærke da alle Mer’Golf-medlemmer er registreret i
hjemmeklubben via GolfBox.

Arrangementer
Som medlem af Mer’Golf har du mulighed for at deltage i klubbernes åbne turneringer. Man
deltager på lige fod med den arrangerende klubs medlemmer.

Deltagelse i klubturneringer, -matcher, klub i klub turneringer/-matcher, kan kun finde sted
efter den enkelte golfklubs retningslinjer herfor.

Karenstid
For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra
en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at
spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspilsordningen, indføres en karenstid på 36
måneder. Dette sker fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive
tilmeldt fritspilsordningen i den nye klub – med mindre der på medlemmet samtidig sker en
adresseændring til nærområdet for den nye klub, og medlemmet derved flytter betydeligt
nærmere den nye klub. Den fraflyttende klub har afgørelsesretten.

Medlemmer, som ikke indenfor de seneste 36 måneder har tilkøbt fritspilsordningen og
skifter klub, er ikke omfattet af karenstiden.

Eksisterende rabataftaler mellem klubberne

De eksisterende rabataftaler mellem klubberne fortsætter uændret for de af klubbernes
fuldtidsmedlemmer, som ikke vælger at tilkøbe et Mer’Golf medlemskabet.

Vi arbejder forsat på at få tilknyttet flere klubber i Mer’Golf.