• Post category:Nyheder
  • Post published:11. april 2013

1. Midlertidig lokalregel om lejeforbedring på fairways og
2. Handicapregulering genoptages

Træder i kraft fra og med Åbningsturneringen den 13. april 2013

Midlertidig lokal regel som tillæg til de Lokale Regler indføres i forbindelse med Åbningsturneringen.

For at skåne de medtagne fairways efter den lange vinterperiode træder en midlertidig lokal regel i kraft, når Åbningsturneringen starter lørdag, den 13. april. Reglen er i kraft, indtil nærmere meddeles.

Den lokale regel omhandler lejeforbedring på fairways. Gennemlæs den lokale regel grundigt, inden du gør brug af den ved at klikke på nedenstående link. Så undgår du unødvendige straffeslag.

Midlertidig lokal regel træder i kraft fra den 13. april 2013

Fra samme dato genoptages handicapreguleringen. Der kan igen indrapporteres/indleveres tællende EDS-runder til regulering.

Hidtil har det været muligt at indrapportere EDS-runder hjemmefra via egen PC. I år supplerer vi som forsøg med yderligere en mulighed, nemlig at indrapportere EDS-runder i klubhuset via touch-skærmen på receptionsskranken. Nærmere vejledning herom følger snarest.

Regel- og handicapudvalget