Referat fra møde den 23-01-2013 – møde nr. 1

Tilstede var Erik,Oli, Peter, Bo og Jonny.

Nyt fra bestyrelsen
Frem til ekstraordinær generalforsamling ser bestyrelsen således ud
formand Peter, næstformand Inge-Lis, kasserer Mogens,
baneudvalg Jonny, Klubhus Kurt, Sekretær Rita.

Drivingrange
Der opsættes sensor for lys /el

Par tre banen.
Der blev diskuteret og snakket om flere modeller til udvidelse af banen, men at sagen i øvrigt er
lagt lidt i mølpose, da økonomien ikke er til udvidelse af banen pt.

Banen
Bunkers rettes til på hul 4 trækkes lidt væk fra greens, hul 7-8-10 midt rettes i bunden, 12 for
meget sand i fairwaybunker, 17 bagkant afstikkes
hul 1-bunker mod højen sløjfes, ny bunker i venstre side og der plantes imellem hul 1 -2.
Nye røde teesteder på hul 5-6-9-15-16. Ny gul teested på hul 12.
Fra hvid tee rettes hul 8-11 op i plan.
På hul 14 hvid teested afskæres grene fra eks. træ.

Maskinparken
Sprøjte indkøbes Lille traktor undersøges om brugt ny indkøb eller rep. af gammel.

Klipning af fairway.
Der blev aftalt at man skulle prøve at klippe fairways,  således at man kan se et mønster
Tunger af simirough v. greens klippes.

Oprettelse af hold til pasning af alle 18 huller – henvendelse til alle klubber i klubben .
Arbejdsdag efterlyst, Bo siger til.

Jonny Nielsen