REGIONSGOLF 2015

Nu er det igen tid til, at vi skal have samlet nogle hold, der er klar til at spille regionsgolf i foråret 2015.  (turneringen står i kalenderen til 24. dec.)

Klubben skal tilmelde et antal hold, så derfor vil vi gerne have jeres forhåndstilmeldinger, så vi kan bedømme, hvor der skal dannes hold og udføres tilmeldinger. Holdene sættes ikke før ca ultimo februar.

Tilmeldelingens udløb kan forlænges, når vi kender endelig tilmeldingsdato.

Hvis Jeres golfbox står til enten kun at vise tirsdagsdamer / onsdagsherrer / veteraner / klubturnering skal I lige sætte filtret til “klubturnering”

Her kan I så tilmelde jer. Der er 3 muligheder. I A+B+C+D rækken (I skulle gerne ryge automatisk  i de rigtige iht. hcp.) I vil så måske ryge frem og tilbage i rækkerne i forbindelse med årsregulering eller andre turneringer.

Se nedenstående uddrag fra turneringsbetingelserne i disse rækker.

Spillerne skal være fyldt 21 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes samt kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af godkendt golfklub under Dansk Golf Union. Spillerne kan kun spille for hjemmeklubben, og kan kun spille for én klub i kalenderåret. Fleksmedlemmer kan ikke deltage. Spillerne skal have et EGA-handicap for at kunne deltage i turneringen.

En spiller må gerne spille i forskellige rækker dog ikke i samme uge.

Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. seniorer og veteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger, deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne.

En spiller, der har deltaget på et divisionshold i DGU regi, kan først benyttes på et hold i Regionsgolf, når divisionsholdet efterfølgende har spillet en kamp uden pågældende spiller.

Tilsvarende gælder for spillerne i Senior/Veteran-rækkerne, at når en spiller har spillet på et højere rangerende hold, skal det højere rangerende hold have spillet en kamp, inden spilleren må deltage på det lavere rangerende hold (1 spilledags karantæne).

Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. seniorer og veteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne.

Note: Et seniorhold i alle rækker regnes for et højere rangerende hold end et veteranhold i alle rækker. Kvalifikationsrækken i DGU regi sidestilles med Senior-A rækken.

I det hele taget er det godt for alle lige at gennemlæse turneringsbetingelserne under regionsrækkerne, da her også står noget om brug af smartphones som baneguides

Læs mere på regionsgolf-danmark.dk