• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:17. december 2012

Ove Vinther og Henning Sejersen har trukket sig som bestyrelsesmedlemmer

Efter bestyrelsesmødet den 5/12 meddelte Ove Vinther den 11/12, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Meddelelsen fra Ove havde følgende ordlyd:

Som nævnt på generalforsamlingen kan jeg ikke magte kassererjobbet i Norddjurs Golfklub. Da der p.t. ikke er andre, der vil overtage arbejdet, ser jeg mig nødsaget til at trække mig fra bestyrelsen, så der er plads til en kvalificeret person.

Jeg havde glædet mig til arbejdet, men det er ikke mig, der er brug for. Jeg håber, at bestyrelsen finder en anden til at klare dette vigtige job i vor dejlige forening.

Med beklagelse

Ove Vinther

Bestyrelsen har herefter indkaldt 1. suppleant, Pia Rosengreen.
Pia har indvilget i at indtræde i bestyrelsen, og hun deltager i førstkommende bestyrelsesmøde, den 2. januar 2013. Pia sidder i bestyrelsen indtil generalforsamlingen i november 2014.

I dag den 17/12 har Henning Sejersen meddelt, at han trækker sig fra bestyrelsen.

2. suppleant, Karin Davidsen, har ikke ønsket at indtræde i bestyrelsen.
3. suppleant Kurt Munk har indvilget i at indtræde i bestyrelsen på Henning Sejersens mandat.
Det betyder, at Kurt sidder i bestyrelsen indtil generalforsamlingen i november 2013.

På bestyrelsens vegne

Peter Mosdal Jensen
Formand