Medlemmer i udvalget:

Ole Junker, (formand) Tlf. 4063 9483 oj@norddjursgolf.dk
Inge-Lis Mørch, Tlf.: 4224 1314  ilm@norddjursgolf.dk

Forretningsorden (Under udarbejdelse)