Medlemmer i udvalget:

Ole Junker, (formand) Tlf. 4063 9483, oj@norddjursgolf.dk
Inge-Lis Mørch, Tlf.: 4224 1314, ilm@norddjursgolf.dk
Mads Munklinde Cramer, Tlf.:  2893 8356, cramer_87@hotmail.com

Forretningsorden er under udarbejdelse.