Ved spil på banen, skal der udvises den størst mulige omhu med hensyn til at beskytte den.

Turf skal lægges på plads, og nedslagsmærker på green skal straks rettes op.
Gule, røde og blå pæle er i Norddjurs Golfklub pr. definition flytbare forhindringer. Flyttes en pæl, skal den genplaceres nøjagtigt som den stod.

Spil på banen finder sted med start fra 1. tee.
Såfremt et hold afbryder runden efter 9. hul, betragtes genoptagelse af spillet som ny start, og er omfattet af reglerne herfor. Ved opslag på banen og i klubhuset kan der gives tilladelse til at starte på hul 10. Se evt. nærmere regler om rettigheder ved start fra hul 10.

Alle medlemmer af klubben skal bære synligt medlemsbevis på bag eller vogn og alle andre spillere skal tilsvarende bære gyldig greenfeekvittering. Spillere, der ikke opfylder disse kriterier, har ingen adgang til at benytte klubbens baneanlæg, herunder træningsbaner og puttinggreen.

Enhver form for øvespil, f.eks. spil med 2 bolde, er forbudt og henvises til træningsanlægget.
Prøvesving med turf på teeområdet er ikke tilladt.
Der må ikke spilles i hold med mere end 4 spillere ad gangen.
Hver spiller skal medføre sit eget golfudstyr på banen.
Vis hensyn og vær fleksibel, så spillet glider så let som muligt.
Et hold der sinker eller blokerer for flydende spil på banen, skal på et hvilket som helst tidspunkt lukke igennem.

I weekends og på helligdage fra kl. 09:00 til 13:00 har 3- og 4-bolde dog fortrinsret på banen.
Fortrinsretten indebærer, at hurtigere spillende grupper kun skal lukkes igennem, hvis bolden, der har fortrinsret, leder efter en bold, eller den taber sin plads på banen, således at der opstår et ledigt hul foran.

Vogne må ikke trækkes eller parkeres på greens og teeområder og mellem greens og bunkers.

Træning af indspil til puttinggreen må ikke finde sted, men henvises til øvelsesgreens.
Påklædning, der falder udenfor almindelige golfnormer, er ikke tilladt.
Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen, og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for dets sikkerhed. Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, med mindre banepersonalet ved tegn har tilkendegivet, at man er indforstået med, at spilleren slår.

Der må ikke hentes bolde, der er out of bounds bag green på hul 12.

Hunde på banen
Det er tilladt at medbringe din hund på banen, under forudsætning af, at den er i snor, den ikke forstyrrer og at evt. efterladenskaber fjernes efter den.
Hunde er også velkommen både i klubhus og på terrassen under forudsætning af, at de forholder sig roligt.

Overtrædelse af ovennævnte ordensregler og etiketteregler i øvrigt, skal af ethvert medlem påtales på stedet og kan medføre bortvisning og karantæne.