Golfreglerne

Fokus på 6 vigtige ting i de moderniserede golfregler. Video med Henrik Knudsen fra Viasat Golf, ca. 3½ minut.

De officielle golfregler. Reglerne hentes fra R&A’s webside i Skotland.

”Golfreglerne”, ”Spillerudgaven af Golfreglerne” og ”Definitioner” er oversat til dansk.
For flere Definitioner er der dog indlagt Fortolkninger, som endnu ikke er oversat.
”Fortolkninger” er tilsyneladende under oversættelse.
”Procedurer for Komitéen” og ”Regler for paragolf” forventes ikke oversat.

Inden du går i gang med Golfreglerne er det en god idé at gennemlæse Definitionerne. Et godt kendskab til Definitionerne er en vigtig forudsætning for at kunne anvende Golfreglerne korrekt.

Bortset fra indlejrede videoer er tekst og illustrationer de samme, som vil fremgå af de trykte udgaver af Golfreglerne.

Lokalregler og midlertidige lokalregler, se mere her.

Ordensregler for spil på banen, se mere her