Golfreglerne

Midlertidig lokalregel, gældende fra den 1. november 2020 og indtil videre.

”Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold og spille den fra dette lempelsesområde:

 • Referencepunkt:
  • Boldens oprindelige sted.
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt:
  • Én køllelængde fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.”

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel:
Generel straf efter Regel 14.7a.

Regel- og Handicapudvalget. 28. oktober 2020.

Se øvrige lokalregler her (PDF)


Link til Vejledning til Standard lokalregel E-5: Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds:

Vejledning til Standard lokalregel E-5 (PDF)

Golfreglerne 2019

Fokus på 6 vigtige ting i de moderniserede golfregler. Video med Henrik Knudsen fra Viasat Golf, ca. 3½ minut.

De officielle golfregler. Reglerne hentes fra R&A’s webside i Skotland.

”Golfreglerne”, ”Spillerudgaven af Golfreglerne” og ”Definitioner” er oversat til dansk.
For flere Definitioner er der dog indlagt Fortolkninger, som endnu ikke er oversat.
”Fortolkninger” er tilsyneladende under oversættelse.
”Procedurer for Komitéen” og ”Regler for paragolf” forventes ikke oversat.

Obs.: Inden du går i gang med Golfreglerne er det en god idé at gennemlæse Definitionerne. Et godt kendskab til Definitionerne er en vigtig forudsætning for at kunne anvende Golfreglerne korrekt.

Bortset fra indlejrede videoer er tekst og illustrationer de samme, som vil fremgå af de trykte udgaver af Golfreglerne.