Formål:

Med denne frivillighedspolitik ønsker klubben at:

 • Det frivillige arbejde bliver synliggjort
 • De arbejdsopgaver, der løses af frivillige, bliver beskrevet så præcist som muligt
 • De frivillige fungerer som klubbens ambassadører
 • Klubbens ledelse kan gøre det tydeligt, at den kender, respekterer og anerkender de frivillige og deres indsats.

Hvorfor frivilligt arbejde?

Klubbens medlemmer, medarbejdere og bestyrelse har en fælles interesse i, at klubbens bygninger, bane, træningsområder og øvrige udendørs arealer fremstår pænt, ryddeligt og velholdt. De ansatte gør, hvad de kan for at opfylde dette, men kan ikke løse opgaverne alene. Derfor er der brug for frivillige kræfter til at løse mange praktiske opgaver og til at tage en aktiv rolle i klubbens udvalg eller teams.

Klubbens frivillige gør således en betydelig forskel for klubben og for klubbens medlemmer.

Hvordan bliver du frivillig?

 • Du kan henvende dig til klubbens frivillighedskoordinator, som vil formidle kontakten til formanden for det/de udvalg, du er interesseret i at blive tilknyttet.
 • Du kan henvende dig direkte til formanden for det udvalg/team, du er interesseret i at blive tilknyttet.
  Kontaktdetaljerne finder du på den enkelte side for udvalg/teams.
 • Du kan sende en mail via hjemmesiden, når frivillige til løsning af konkrete opgaver søges.
 • Du kan tilmelde dig via GolfBox, når klubben søgere frivillige til konkrete opgaver, f.eks. oprydningsdag.

Hvilke opgaver løses af frivillige?

Opgaverne, som løses af klubbens frivillige, opdeles i to hovedgrupper:                                                                

 1. Opgaver, som løses gentagne gange i løbet af året
  Hovedparten af opgaverne hører ind under et udvalg eller et team, og det er formanden for det pågældende udvalg eller team, som står for organisering af opgaverne og sørger for, at de nødvendige redskaber og værnemidler er til rådighed.

  Alle frivillige under et udvalg eller team inviteres til klubbens årlige ”tak for hjælpen” arrangement.
 1. Enkeltstående opgaver
  Disse opgaver hører ind under bestyrelsen, klubhusteamet eller baneudvalget/greenkeeperne, og frivillige rekrutteres efter behov ved opslag på hjemmesiden og mail til klubbens medlemmer.

  Frivillige til disse opgaver får forplejning på dagen og modtager evt. en mindre erkendtlighed i form af greenfee til NDG.


Opgaver, som løses af et udvalg eller et team, kan ses på siden: Udvalg og teams i klubben