Medlemskab & kontingenter

Golfspillere, der er fuldgyldige medlemmer af en anden golfklub, kan melde sig direkte ind i Norddjurs Golfklub enten som lang distance medlem eller i forbindelse med klubskifte som fuldt medlem. Der skal forevises dokumentation for klubmedlemsskab samt handicapregistreringskort.

Spillere, der har erhvervet banetilladelse i anden golfklub, kan indmelde sig som fuldt medlem mod forevisning af opnået tilladelse/certifikat.

Vintermedlemskab

Et vintermedlemskab gælder for perioden 1.11.21 – 31.3.22 og koster i denne sæson 1.499 kr.

Medlemskabet kan efterfølgende forlænges til f.eks. et long distance-medlemskab resten af året, ved at betale differencen op til dette. Eller du kan opgradere dit vintermedlemsskab til et fuldtidsmedlemsskab. I så fald fratrækkes beløbet i 2022 din vintermedlemskabs-indbetaling. Det er en forudsætning for vintermedlemskab, at du i forvejen er et aktivt fuldtidsmedlem af en sammenlignelig og anerkendt DGU klub.
Du kan indsende en indmeldelsesformular her fra hjemmesiden og vælge Vintermedlemskab i Medlemskategorien, samt skrive dit medlemsnummer som evt. tidligere vintergolfer i Norddjurs Golfklub.


Begyndertilbud

Klubben har hvert år en række begyndertilbud som består af et 3 måneders begyndermedlemsskab samt kursuslektioner og hvert år i marts måned udgives en folder om begyndertilbud, som indeholder alle oplysninger om priser og andre relevante informationer.

Kontingenter og indmeldelsesgebyrer gældende fra 01.01.2021

Beløb i kroner Kontingent/
årligt
Kontingent/
halvårligt
Seniorer 6.150,- 3.075,-
Seniorer med loyalitetsbidrag (de først 4 år af medlemskabet) (*1) 6.950,- 3.475,-
Hverdagsmedlem  – (Lukket for tilgang fra ultimo november 2008) (*2) 4.750,- 2.375,-
Ungsenior – til og med det år medlemmet fylder 25 år,
samt studerende maks. 30 år (mod fremvisning af aktivt studiekort)
3.500,- 1.750,-
Junior – til og med det år medlemmet fylder 18 år 1.780,-  890,-
Børn – til og med det år, medlemmet fylder 11 år 800,- 400,-
Long distance (*3) 3.500,- ikke muligt
Flex-1 medlemskab. Inkl. 2 personlige greenfeebilletter (*4)
(Lukket for tilgang fra december 2016)
2050,- ikke muligt
Flex-2 medlemskab. Inkl. 8 personlige greenfeebilletter (*4)
(Lukket for tilgang fra december 2016)
 3.250,- ikke muligt
Flex-1 – NYT medlemskab. Ingen greenfeebilletter (*4) 1.650,- ikke muligt
Flex-2 – NYT medlemskab. Inkl. 5 personlige greenfeebilletter (*4) 2.650,- ikke muligt
Par 3 (*5) 800,- 400,-
Passivt medlemskab (*6) 800,- 400,-
Vintermedlemskab
Gyldig i perioden 1.11.21 – 31.3.22
1.499,- ikke muligt

Kontingent opkræves ½-årligt forud pr. 1. januar og 1. juli.
Longdistance- og Flex-kontingent opkræves dog årligt forud pr. 1. januar.

Medlemskab er bindende for et ½ år, (flexmedlemmer og longdistance dog 1 år) og forlænges automatisk, hvis det ikke opsiges i henhold til vedtægten.
Medlemsåret følger kalenderåret.

(*1) Du kan opnå loyalitetsrabat på dit kontingent ved at indbetale 2.500 kr. i forbindelse med din indmeldelse.

(*2) Begrænsning = Må benytte banen på hverdage indtil kl. 17:00. Har dog ret til at deltage i aftenmatcher, arrangeret af f. eks. klubber i klubben. Hverdagsmedlemmer har ret til at spille i weekender og på helligdage mod at betale ½ greenfee.

(*3) Kriterier for Long distance medlemskab:

  1. Optagelse kan ske efter ansøgning til bestyrelsen.
  2. Den pågældende ansøger skal være aktivt fuldtidsmedlem af en af DGU anerkendt golfklub.
  3. Ansøgerens hjemmeklubs indmeldelsesgebyr og årskontingent for fuldtidsmedlemskab skal tillige være af ca. samme størrelse som for fuldtidsmedlemmer af Norddjurs Golfklub, hvis man har bopæl tæt på Norddjurs Golfklub.

(*4) Greenfeebilletterne, der følger med et flexmedlemskab, er personlige og kun gældende for det pågældende år. Flexmedlemskaber giver ret til spil i øvrigt på klubbens egen bane mod betaling af fuld greenfee. Flexmedlemmer kan således ikke spille med evt. andre erhvervede greenfeebilletter og kan ikke opnå nogen form for rabatter på greenfee i øvrigt – fx gæstebilletter. Flexmedlemmer er ikke omfattet af klubbens rabataftaler med andre golfklubber. Flexmedlemmer har ret til at benytte træningsfaciliteterne og Par 3 banen ubegrænset.

Flexmedlemskab kan kun opnås ved erhvervelse af banetilladelse i klubben, eller ved overførsel fra en anden klub, hvor man har haft eller har opnået spilleret. Handicaphistorik skal kunne fremvises. Medlemmet kan reservere spilletid i GolfBox eller i Probox24 i klubhuset og skal bekræfte tid i Probox24, som udskriver bagmærke som skal bæres synligt på bag’en. Der udstedes DGU-kort F-type.

(*5) Par3 medlemskab giver ret til at benytte træningsfaciliteterne og Par 3 banen ubegrænset.

(*6) Et passivt medlemskab tjener tre formål

  1. ret til at bruge klubbens træningsfaciliteter og par 3-bane
  2. ret til tilbagevenden til et tidligere medlemskab, hvor der var opnået loyalitetsrabat
  3. økonomisk støtte til klubben