Lokale Regler –  Norddjurs Golfklub

1. Banemarkeringer

  • Hvide markeringer: Out of bounds.
  • Røde markeringer: Strafområder.
  • Blå markeringer: Areal under reparation.
  • Grøn top på pælen: Område med spilleforbud.

Markeringer kan være pæle, afstribninger eller plader.

2. Veje/Stier
Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1.

3. Sprinklere
Lempelse for gene fra en Ikke-flytbar forhindring kan ske efter Regel 16.1.
Spilleren har også denne ekstra mulighed for at tage lempelse, når sådanne ikke-flytbare forhindringer er tæt på greenen og på spillelinjen:
Bold i det generelle område. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en Ikke-flytbar forhindring er:

  • På spillelinjen, og er:
    – Inden for to køllelængder af greenen og
    – Inden for to køllelængder af bolden

Undtagelse:  Ingen lempelse, hvis valg af spillelinje er klart urimelig.
Der er ingen lempelse efter denne lokalregel, hvis spilleren vælger en spillelinje, der er klart urimelig.

4. Skyllerender i bunkere
Områder i bunkere, hvor sand er skyllet væk af rindende vand, resulterende i dybe render gennem sandet, er areal under reparation. Lempelse uden straf kan tages i bunkeren efter Regel 16.1c(1) eller kan tages fra et sted på flaglinjen udenfor bunkeren med ét strafslag efter Regel 16.1c(2).

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALREGLER:

Den generelle straf: Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Regel- og Handicapudvalget, 1. januar 2019.
Forhånds godkendt af DGU 1. januar 2019.
Enkelte justeringer i september 2023.

 

 

Standard lokal regel E5:

Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds.

Drop bold på fairway ved bold out eller mistet
Når en bold er out of bounds eller mistet må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.)

Lokalreglen gælder ikke, når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.

Se den udførlige vejledning til Lokalregel E5 (PDF)

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel:
Den generelle straf efter Regel 14.7a