Midlertidig lokalregel om Midlertidige ansamlinger af løse naturgenstande, såsom blade.

Gældende fra den 8. februar 2023 og indtil videre.
Ved spil af hullerne 5, 9, 10, 11, 16 og 17 behandles ethvert sted med Midlertidige ansamlinger af blade i det generelle område, klippet i semirough højde eller lavere, eller i en bunker som areal under reparation, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel:
Generel straf efter Regel 14.7a.

Regel- og Handicapudvalget
8. februar 2023

 

Midlertidig lokalregel for Spil med lejeforbedring

Gældende fra den 17. november 2021 og indtil videre.

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

 • Referencepunkt:
  Boldens oprindelige sted.
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunktet:
  20 centimeter fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Bolden må renses.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel:
Generel straf efter Regel 14.7a.

Regel- og Handicapudvalget.
16. november 2021.

Download “Lokalregler Norddjurs Golfklub” (PDF)

Vejledning til Standard lokalregel E-5:

Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds
Se vejledningen til Standard lokalregel E-5 her (PDF)